Výstava „Šitie a technika“

22. mar - 31. máj

V kaštieli v Hanušovciach nad Topľou predstavia kolekciu historických šijacích strojov a krajčírskeho náradia.

Exponáty od známych svetových výrobcov pochádzajú prevažne z prvej polovice 20. storočia. Výstava „Šitie a technika“ potrvá do konca mája 2019.

Najnovšia výstava Krajského múzea v Prešove je inštalovaná na poschodí hanušovského kaštieľa v takzvaných malých výstavných priestoroch.

„Prezentujeme tu kolekciu šijacích strojov od známych svetových výrobcov. Výnimočným exponátom zo zbierkového fondu múzea je napríklad šijací obuvnícky stroj z hanušovskej proveniencie,“ vysvetľuje Samuel Bruss, odborný pracovník Krajského múzea v Prešove a vedúci organizačnej jednotky Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou.

Foto 6 - krajčírske výrobky z Budapešti a Viedne, spolu s predmetmi na výstave po rodine Dessewffy

 

Miesto podujatia: