Archeopark v Hanušovciach n. Topľou, FOTO: Jano Štovka (MQEP)

Kaštieľ a archeopark Hanušovce n. Topľou

Múzeum v Hanušovciach nad Topľou je originálne a jedinečné, zároveň jediné na Slovensku, ktoré v sebe spája živý archeopark a tradičné kamenné múzeum.

Archeopark Živá archeológia v areáli kaštieľa poskytuje jedinečné poznanie dávnych dejín - originálnou formou vlastného zážitku. Sedem obydlí predstavuje päť období od praveku do včasného stredoveku (paleolit, neolit, mladšia doba železná, mladšia doba bronzová a včasný stredovek), takže prehliadkou archeoparku prejdete asi 30 000 rokov v čase. Paleoloitický objekt je podľa nálezu z Tibavy, chata z mladšej doby kamennej je replikou nálezu z Košíc, obydlia z mladšej doby bronzovej  - jeden zo Sedlísk-Podčičvy a druhý kopíruje pôdorys domu z Nižného Hrušova. Keltský objekt má predlohu na lokalite Zemplín z mladšej doby železnej a slovanský zrubový dom je postavený podľa čiastočne zachyteného pôdorysu objektu zo Skrabského. Obytná zrubová stavba so šindľovou strechou z včasného stredoveku je postavená podľa nálezu z Vlače. 

V areáli nájdete aj výrobné prístrešky, kovolejársky z doby bronzovej, hrnčiarsky z doby laténskej a kuchynský z včasného stredoveku. 

Archeopark_ZDROJ-Vlastivedne muzeum v Hanusovciach n. Toplou

Tušíte, ako reže paleolitický nôž? Viete, aká je ťažká sekera z neolitu? Myslíte, že udržíte štít z doby bronzovej? Nameliete múku na keltskom mlynčeku? Vylúdite tóny na hudobných nástrojoch?

V archeoparku je zakázaný výraz: nedotýkajte sa! Naopak, je to interaktívny priestor, priestor pre kreativitu návštevníka - tak, aby si odniesol zážitok dotyku s minulosťou.

V archeoparku najmä počas letných prázdnin čaká verejnosť mnoho podujatí, počas ktorých si návštevníci môžu vyskúšať rôzne remeslá i chute dôb dávno minulých. Informácie: http://tripolitana.sk/archeopark-hanusovce/

archeopark.jpg

Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou

Jeden z najkrajších barokových kaštieľov Prešovského kraja je so svojimi štyrmi vežami aj dnes dominantou malebného mestečka pod Slanskými vrchmi. Postavený bol v prvej polovici 18. storočia. Kaštieľ kedysi patril významnému uhorskému rodu Dessewffy. Ku kaštieľu patrí rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením. V múzeu môžete vidieť cenné zbierky z prírody a histórie regiónu. Expozície  zoznamujú návštevníkov s históriou od geologického obdobia druhohôr, vrátane ukážok unikátnych skamenelín morských živočíchov. Súčasné geologické obdobie štvrtohory prezentuje flóru a faunu lesov a pririečnych nív. Samostatné časti sú venované náboženským dejinám, remeselnej činnosti a napokon vojenským dejinám zavŕšeným dvoma svetovými vojnami v 20. storočí. 

Expozícia dobovo zariadených interiérov ponúka prehliadku troch miestností zariadených ako šľachtický salón z konca 19. storočia, meštiansku obývaciu izbu zo začiatku 20. storočia a spálňu z polovice 20. storočia. Pre organizované skupiny je možné k prehliadke si objednať poldeň v múzeu – prácu v dielni starých remesiel (tkanie, výroba keramiky v ruke a na hrnčiarskom kruhu).

hanusovce1.png

 

 

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Zelená Lagúna ****14.44 km
Hotel Dukla Prešov18.95 km
Hotel Zelená Lagúna ****14.44 km
Ranč Zaľubova14.54 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh14.95 km
Hotel Dukla Prešov18.95 km