Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2020

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila v poradí už 7. ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja.

Tento ročník bude reflektovať ak­tuálnu situáciu spojenú s pandémiou. 

Verejnosť môže do začiatku decembra 2020 nominovať sa­mosprávu/ podnikateľa/ jednotlivca/ or­ganizáciu, kto­rá v rámci pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 podnikla najväčšiu snahu o ochranu/udrža­nie/podporu svojich pracovníkov resp. turistov.