Pohybom si ma nájdi - Štôla

1. sep 2021 - 31. okt

Pre milovníkov pohybu v otvorenej prírode s prvkami orientácie sme pripravili pohybovú aktivitu “Pohybom si ma nájdi“, ktorá je určená pre tých, čo majú radi dobrodružstvo, zábavu a aktívny pohyb.

Prvá aktivita v podhorí Vysokých Tatier je v obci Štôla – štart je na parkovisku pred obecným úradom. Úlohou je navštíviť všetky kontrolné stanovištia (ďalej len KS) v teréne, ktoré sú zakreslené na mape (stačí si vytlačiť mapu z prílohy alebo vyzdvihnúť v GLASS Ateliér). Každé KS je v teréne označené a má svoj kód a písmeno. Číselný kód slúži na potvrdenie správnosti nájdenia KS v teréne – po nájdení KS pomocou mapy si zapíšte písmeno do tabuľky na mape. Pohyb medzi KS je ľubovoľný bez časového limitu.

S vyplnenou tabuľkou v mapke zájdite, prosíme, do GLASS Ateliér v Štôle, kde mapu ukážete a získate odmenu od 1.9. do 31.10.2021.

Pohybom si ma nájdi - Štôla

 

 

 

Miesto podujatia:

Výlety v okolí: