Pozdrav z praveku Štrbské Pleso

Pozdrav z praveku Štrbské Pleso

Na zelenej lúke, neďaleko chodníka k Námestiu MS na Štrbskom Plese sa nachádza skupenstvo balvanov, ktoré pripomína praveké pohrebisko.

Od praveku až dodnes sú kamene neodmysliteľnou súčasťou kultových miest a pohrebísk. Je pravdepodobné, že kamenné zoskupenie je jedným z nich. Sympózia tvarov bludného balvana rozštiepeného prírodnými silami do majestátnej podoby ma výrazný punc stredovekosti, pripomínajúcej prehistorické megalitické pohrebisko. Primárnou funkciou podobných miest bolo uloženie pozostatkov do zeme a sekundárnou bolo ich duchovné poslanie. Cez jednoduchý rituál vkladania drobných potravinových obiet do misiek na kameňoch si ľudia uctievali odkaz svojich predkov a kontinuitu životných cyklov človeka i celej prírody.

Miesto bolo obnovené v roku 2021.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel SOLISKO****0.04 km
Hotel Toliar***0.18 km
Hotel PATRIA****0.18 km
Wellness Hotel Borovica****0.51 km
Hotel Crocus****0.53 km
Hotel SOLISKO****0.04 km
Hotel PATRIA****0.18 km
Hotel Toliar***0.18 km
Wellness Hotel Borovica****0.51 km
Hotel Crocus****0.53 km