Severovýchod Slovenska s novým logom

Severovýchod Slovenska s novým logom

KOCR reprezentuje nové destinačné logo a claim Kraj unikátov

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska prichádza pred letnou sezónou s novým logom. Nové destinačné logo vystihuje jedinečnosť územia a spoluprácu aktérov cestovného ruchu. Dopĺňa ho claim Kraj unikátov.

KOCR Severovýchod Slovenska sa zaoberá destinačným marketingom a rozvojom cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Organizácia bola založená v závere roka 2012 v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu. „Vizuálna identita je dôležitým prvkom, ktorý reprezentuje naše aktivity a samotný región. Pôvodné logo z r. 2012 už nespĺňalo potreby dnešnej doby, preto prešlo redizajnom. Okrem vizuálnej zmeny pribudol dôležitý prvok, ktorým je claim Kraj unikátov. S týmto sloganom budú spojené viaceré marketingové aktivity cielené na zvýšenie povedomia o atraktivitách kraja a podporu zvýšenia jeho návštevnosti,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska, Martin Janoško.

SVSKU_logo

Kľúčovými prvkami loga sú hory a lúče vychádzajúceho slnka. Logo dopĺňa claim "Kraj unikátov," ktorý zahŕňa bohaté spektrum unikátnych miest, ktoré Prešovský kraj ponúka. Vyšší vrch z dvojice hôr predstavuje dominantu kraja Vysoké Tatry, nižší vrch reprezentuje ďalšie pohoria Prešovského kraja. Osem lúčov symbolizuje osem členov KOCR – Prešovský samosprávny kraj a sedem oblastných organizácií, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch kraja (OOCR Región Vysoké Tatry, OOCR Vysoké Tatry – Podhorie, OOCR Severný Spiš – Pieniny, OOCR Tatry Spiš Pieniny, OOCR Región Šariš, OOCR Šariš – Bardejov a OOCR Horný Zemplín). Vzhľadom na to, že ide o severovýchodné Slovensko, bol dizajn loga zalomený severovýchodným smerom.

Ilustrativne zobrazenie farieb_Logo KOCR SVS_Kraj unikatov_2024

Rozhodnutie o výbere farieb úzko súvisí s celou logikou a chápaním loga. Farebnosť je inšpirovaná erbom Prešovského samosprávneho kraja a opäť prívlastkom "kraj unikátov," ktorý vyvoláva dojem farebnosti a rozmanitosti. Tieto aspekty dopĺňa fungujúca psychológia farieb, jednotlivé farby si spájame s rôznymi objektmi a emóciami. Zelené lúče symbolizujú prírodu, žlté bohatstvo pamiatok, červené kultúru a modrá farba sa spája a s relaxom (vrátane športu a voľnočasových aktivít). Zelená, modrá, žltá a červená sú zároveň farbami turistického značenia.

Turistika_Prešovský kraj 

Naše logo nájde verejnosť od marketingových kampaní cez reklamné videá, propagačné materiály v infocentrách, na veľtrhoch cestovného ruchu, prezentačných podujatiach, odkazujú naň projekty, ktoré realizujeme v oblasti infraštruktúry vrátane cykloznačenia až po plagáty podporených podujatí a produkty cestovného ruchu. V lete celú rozmanitosť kraja predstavíme prostredníctvom unikátov, ktoré ponúka. Verejnosť sa môže tešiť na tipy na výlety aj na zážitkové produkty cestovného ruchu pre rôzne vekové a záujmové skupiny,“ doplnil Janoško.

Organizácia tiež pripravuje aktualizáciu a nové funkcionality destinačného webu www.severovychod.sk

Logomanuál na stiahnutie

 

POZRI TIEŽ:

Vyše milióna hostí v Prešovskom kraji v r. 2023

Štatistiky cestovného ruchu v Prešovskom kraji priniesli za rok 2023 pozitívne čísla. Návštevnosť Prešovského kraja v roku 2023 vzrástla medziročne o 17 %. Do kraja zavítalo viac než milión návštevníkov ubytovacích zariadení.

Hľadáme externého spolupracovníka

Do incomingovej agentúry hľadáme externého spolupracovníka na tvorbu produktov cestovného ruchu. 

Spoznávaj a zaži Tatry s novou kartou zliav

Regionálna karta TATRY Card je kľúčom k vašim novým zážitkom v Regióne Vysoké Tatry, s ktorou môžete „ochutnať“ a vyskúšať rôzne aktivity, ktoré náš región ponúka.

 

TOP výlety:

Všetky výlety