18243050

Rajtopíky

Národná prírodná rezervácia Rajtopíky sa nachádza v západnej časti pohoria Branisko v katastri obcí Harakovce a Dúbrava. Chránené územie vzniklo na ochranu lesných a nelesných xerotermných spoločenstiev na dolomitickom podklade.

 

Na území Rajtopíkov je dodnes zachovaných 5 lesných typov. Chránené rastlinstvo v prostredí prírodnej rezervácie zastupuje ometlina smutná.

 

Najväčšou raritou územia je približne 4 m vysoká dolomitová skalná brána. NPR Rajtopíky slúži predovšetkým na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Návštevníci NPR Rajtopníky zároveň natrafia aj na pramenisko Bieleho potoka.

Prístup, odkiaľ, dĺžka, čas, prevýšenie: K Rajtopíkom vedie z priesmyku Branisko zelená turistická značka. Dĺžka trasy je 3 km,  čas výstupu 1:30 h, prevýšenie 285 m. Zelená turistická značka pokračuje ďalej na Sľubicu. Dĺžka trasy je 3 km, čas výstupu 1:15 h, prevýšenie 93 m.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión U Kastelána7.92 km
Spišský salaš8.08 km
Penzión u Pacáka8.12 km
Penzión Podzámok8.18 km
Reštaurácia XXL18.41 km
Penzión U Kastelána7.92 km
Penzión u Pacáka8.12 km
Penzión Podzámok8.18 km
Penzión Chalúpka8.29 km
Kaštieľ Péchy12.52 km

Výlety v okolí: