Pravidlá - Cyklopátrania 2016

Pravidlá - Cyklopátrania 2016

Zažite jedinečné zábavno-poznávacie cyklistické preteky v 4 krásnych kútoch Prešovského kraja! Všetko o Cyklopátrani­ach 2016

 

Pravidlá Cyklopátrania Prešovským krajom 2016:
1. Zábavno-poznávacie preteky Cyklopátrania Prešovským krajom prebiehajú pomocou aplikácie Objavujme. Aplikácia je voľne dostupná na Google Play a App Store.

2. Úlohou súťažiacich cyklistov je lokalizovať sa na miestach v súťaži Cyklopátrania pomocou aplikácie Objavujme, v ktorej majú vytvorené súťažné nicky. K dispozícii je vždy 15 bodov, na ktorých sa súťažiaci môžu lokalizovať počas pretekov v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. Súťažiaci si podľa svojich schopností vyberá body, ktoré navštívi a zlokalizuje sa na nich. Pre orientáciu má k dispozícii mapu v aplikácii a tiež vytlačenú mapu so zaznačenými 15 bodmi. Každý bod má príslušnú hodnotu podľa náročnosti jeho dosiahnutia. Víťazia súťažiaci s najvyššími počtami bodov.

3. V aplikácii Objavujme sa deň pred pretekmi zobrazí súťaž Cyklopátranie k danému miestu súťaže s prehľadom 15 súťažných bodov. Súťaž sa spúšťa v deň pretekov o 10.00 hod. a končí o 15.00 hod.

4. Súťaže sa môžu zúčastniť cyklisti v 8 kategóriách:
Ženské dvojice: súčet veku a) do 60 rokov, b) nad 60 rokov
Mužské dvojice: súčet veku a) do 60 rokov, b) nad 60 rokov
Zmiešané dvojice: súčet veku a) do 60 rokov, b) nad 60 rokov
Muži – sólo
Ženy – sólo

5. Súťažiaci v dvojiciach si vytvoria v súťaži jeden spoločný nick, ktorý nahlásia pri registrácii v deň pretekov. Lokalizujú sa pomocou jedného mobilného telefónu s jedným spoločným nickom.
Každý sólo jazdec si v súťaži vytvorí jeden samostatný nick, ktorý nahlási pri registrácii.

6. Na vytvorenie nicku je potrebné internetové pripojenie. Lokalizovať sa je možné aj v off-line režime. V prípade lokalizácie v off-line režime je potrebné pripojiť sa na internet v cieli a nahrať do systému aplikácie nazbierané body za lokalizácie. Čas príchodu do cieľa je do 15.00 hod. Do 15.20 hod. prebieha prenos údajov prostredníctvom internetu.

7. Pri registrácii nahlási súťažiaci:
a) kategóriu, v ktorej chce súťažiť;
b) príslušný spoločný nick (dvojice) alebo samostatný nick (sólo jazdci),
c) osobné údaje (meno, priezvisko, vek, mobilný kontakt – kvôli kontaktovaniu jazdca v prípade problémov na trati, zranenia a pod.)

8. Pri registrácii je potrebné uhradiť registračný poplatok: Dospelí (vrátane detí nad 12 r.): 4 €, Deti: 2 €, Rodinné štartovné (2 dospelí a 2 deti): 10 €.
Štartovné zahŕňa mapu, pitný režim, občerstvenie v cieli (guláš + pečivo, nápoj).


9. Nahlásené kategórie a príslušné nicky sú počas pretekov nemenné! Súťaží sa na vlastnú zodpovednosť a výlučne na bicykli.


10. Organizátorom Cyklopátraní Prešovským krajom je KOCR Severovýchod Slovenska. Viac informácií o pretekoch: http://www.severovychod.sk/…tranie-2016/

Aplikácia Objavujme na stiahnutie: objavujme.sk

SVS-cyklopatrania-2016-bilboard-504x2385mm-FINAL-TLAC-1-1024x494.jpg