Hrad v Starej Ľubovni dočasne uzatvorený

Hrad v Starej Ľubovni dočasne uzatvorený

Hrad a skanzen uzatvorené do 26. 12. 2023

Z dôvodu prebiehajúcej investičnej akcie Obnova hradu Ľubovňa – rekonštrukcia severovýchodnej steny hradby, III. nádvoria a rozsiahlej údržbe areálov expozícií múzea je HRAD a SKANZEN uzatvorený od 30. 10. do 26. 12. 2023.

unnamed

V roku 2011 došlo k zrúteniu časti severovýchodnej hradnej fortifikácie na hrade Ľubovňa, čo spôsobilo havarijný stav tejto významnej kultúrnej pamiatky. Pádom múra sa odhalila časť pôvodných vojenských historických kasární zo 17. storočia. Pri archeologických vykopávkach bolo nájdených viacero zaujímavých artefaktov – kachlice, strelivo, riad ale napr. aj hracia kocka. Výskum odhalil základy kasární, obytné priestory a zachované delové strieľne.

Lubovnianske muzeum

V súčasnosti hradba a významná archeologická lokalita naďalej podliehajú rozsiahlej deštrukcii. Projekt umožní zachrániť objekty a prezentovať historické vojenské kasárne formou stálej expozície s využitím moderných digitálnych technológii.

Súčasťou projektu je vytvorenie sokoliarskeho dvora spojeného s prezentáciou umenia dravých vtákov a ich využitia na AVES terapiu. V oblasti rozvoja cestovného ruchu je súčasťou projektu prezentácia dobových hradných remesiel.

Rekonštrukcia_hrad Lubovna_2023 (1)

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, Program 1 Obnovme si svoj dom: 650 000 € Spolufinancovanie Prešovského samosprávneho kraja: 567 500 €

Zdroj: Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni

 

POZRI TIEŽ: