Prešovský kraj má najviac chránených výrobkov z celého Slovenska

Prešovský kraj má najviac chránených výrobkov z celého Slovenska

Výnimočné sú minerálne vody i soľnobanská čipka

Najviac registrovaných chránených označení pôvodu (CHOP) a zemepisných označení (CHZO), z celého Slovenska má Prešovský samosprávny kraj (PSK). Uviedol to v utorok 24. augusta predseda Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR Matúš Medvec a generálny tajomník služobného úradu ÚPV SR Jaroslav Ivančo po stretnutí s predsedom PSK Milanom Majerským na Úrade PSK.

Celkovo ide o šesť produktov z PSK, siedmy (Bardejovský med) aktuálne posudzuje Európska komisia v Bruseli. Medzi výrobky s označením pôvodu v Prešovskom kraji patrí minerálna voda Baldovská, prírodná liečivá voda Cigeľka a minerálna voda Salvator. Naopak, Slovenský opál, Soľnobanská čipka a Spišská borovička patria medzi chránené zemepisné označenia.

IMG_20210824_162442-2

„Za Úrad priemyselného vlastníctva, ktorý inak nazývame patentový úrad, chránime aj slovenské poklady, medzi ktoré patria zemepisné označenia a označenia pôvodu, ktoré dávajú určitý punc konkrétnemu výrobku. Naším spoločným cieľom je podporovať regióny, ale aj mikroregióny, ktoré v rámci krajov existujú a  podporovať produkty, ktoré ich nejakým spôsobom zvýrazňujú, a to nielen doma, ale aj v zahraničí,“ uviedol predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Ako dodal, cieľom pracovných stretnutí na úrovni samosprávnych krajov je spojiť sily pre prezentáciu kvality regiónu i miestnych výrobcov.  

„Naše tradície sú plné emócií a príbehov, či už jednotlivcov, alebo skupín. Ich originalita a kvalita zapísaním svojej značky do registra získavajú nielen pečať hrdosti a duševného bohatstva, ale takisto značku kvality a jedinečnosti. Ako sú vo svete známe holandské syry, alebo francúzske vína, takú pozornosť si určite zaslúžia aj naše regionálne výrobky a domáci producenti,“ povedal v rámci stretnutia predseda PSK Milan Majerský.

 Matúš Medvec a Milan Majerský
Matúš Medvec a Milan Majers...

Do registra  môžu pribudnúť aj ďalšie výrobky z regiónov prešovskej samosprávy. Úrad priemyselného vlastníctva to chce docieliť spájaním síl s vyššími územnými celkami. Odborníci ÚPV SR už teraz navštevujú remeselníkov a výrobcov, ktorí o ochrane ešte len uvažujú a poskytuje im poradenstvo a právnu ochranu. V budúcnosti to môže mať dosah na rozvoj miestnej ekonomiky, zamestnanosť, ale aj rozvoj cestovného ruchu.

Doplňujúce informácie:

Produkty s chráneným označením pôvodu (CHOP) sa vyrábajú len na vymedzenom území podľa schváleného postupu alebo receptúry, pričom všetky suroviny pochádzajú z tejto vymedzenej oblasti. Kvalita a vlastnosti produktu sú dané prírodnými a ľudskými faktormi vymedzenej oblasti.

Pri výrobkoch s chráneným zemepisným označením (CHZO) môžu suroviny alebo materiál na jeho prípravu pochádzať z celého sveta, výroba však musí prebiehať na vymedzenom území. Výrobok má špecifickú kvalitu, povesť alebo vlastnosti výrobku možno pripísať danému zemepisnému územiu.

Zdroj: Daša Jeleňová, PSK

Pozri tiež: