Rekonštrukcia kostolnej veže v Stropkove je ukončená

Rekonštrukcia kostolnej veže v Stropkove je ukončená

V týchto dňoch mesto Stropkov úspešne ukončilo jeden z najvýznamnejších projektov zameraných na podporu a rozvoj cestovného ruchu za posledné desaťročia. Už čoskoro budú môcť prví návštevníci vstúpiť do zrekonštruovanej veže rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej zo 16. storočia.

Ide o najvyššiu a historicky najcennejšiu stavbu v meste i širokom okolí. 

„Prípravy na rekonštrukciu, ktorej cieľom bolo sprístupniť kostolnú vežu verejnosti začali ešte pred štyrmi rokmi. Po odsúhlasení zámeru rímskokatolíckou farnosťou ako vlastníka stavby a posúdení zamýšľaného projektu pamiatkovým úradom nasledoval architektonicko-historický výskum a spracovanie projektovej dokumentácie. Posledným krokom bolo nájsť potrebné zdroje na rekonštrukciu,“ vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

 kostolná veža
kostolná veža

Dodal, že išlo o náročný projekt, keďže kostol je Národnou kultúrnou pamiatkou a významná časť rekonštrukcie viac ako 50 metrov vysokej veže zahŕňala aj reštaurátorské práce. Nevyhnutná preto bola úzka spolupráca s Pamiatkovým úradom v Prešove, pričom primátor ocenil vysokú profesionalitu i ústretovosť tamojšieho kolektívu. 

„Reštaurované boli ostenia okien, dverí a portálov v interiéri, ako aj podlaha na ochodzi veže. Niektoré prvky bolo potrebné obnoviť umelecko-remeselným spôsobom. Veľa sme pri obnove čerpali aj z dobových dokumentov i zachovaných fragmentov niektorých poškodených interiérových prvkov. Náročná bola aj obnova renesančných kamenných stĺpov na ochodzi, ktoré boli pri poslednej rekonštrukcii nešetrne doplnené novodobým murivom a pálenými tehlami. Táto časť si vyžadovala aj posúdenie statika, do akej miery a či vôbec ich bude možné odkryť a zreštaurovať,“ priblížil O. Brendza.

 Rekonštrukcia kostolnej veže
Rekonštrukcia kostolnej vež...

V rámci polročnej rekonštrukcie bola kompletne vymenená elektroinštalácia a namontované nízkoenergetické LED svietidlá. Nanovo osvetlili ciferník vežových hodín a opravili hodinový stroj. Obnovili tiež drevené podlahy a staré nestabilné rebríky nahradili drevenými schodiskami. Citlivým spôsobom boli ošetrené a doplnené vnútorné omietky so zachovaním dobových nápisov. Vymenené boli aj okenné lamelové zvučnice zvonov. Pri rekonštrukcii dbali na to, aby bol interiér zachovaný v pôvodnom stave a minimalizoval sa počet moderných prvkov. 

„Unikátnym riešením je odstránenie časti stropu na najvyššom podlaží, jeho presklenie a nasvietenie viac ako 20 metrov vysokého krovu veže. V rámci Slovenska ide o prvú historickú stavbu, ktorá ponúka pohľad do svojich útrob. Z veže je rovnako prístupný a osvetlený vstup nad klenby a krov samotného chrámu,“ opísal primátor.

 Rekonštrukcia kostolnej veže
Rekonštrukcia kostolnej vež...

Na budúci rok plánujú na jednotlivých podlažiach zriadiť malé muzeálne expozície a pri príležitosti oficiálneho otvorenia uložia do jej útrob časovú schránku. 


Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli bezmála 160 tisíc eur, z čoho 60 tisíc tvorila dotácia z Úradu vlády SR, zvyšok uhradilo mesto z vlastného rozpočtu. Prví návštevníci by mohli do veže vstúpiť po schválení prevádzkového poriadku a uvoľnení aktuálnych protipandemických opatrení.

Pozri tiež:

Stropkov

Navštívte mesto Stropkov a jeho okolie, ktoré sa nachádza v severnej časti východného Slovenska, v údolí rieky Ondavy, v tzv. Stropkovskej brázde. Ponúka množstvo zaujímavých historických a kultúrnych pamiatok, športovo rekreačných služieb, viaceré možnosti pre rybolov či najväčší vojnový cintorín severovychodného Slovenska. Bohatú ponuku kultúrnych podujatí zastupuje Stropkovský jarmok a zo športových akcií sú to jazdecké preteky Stropkovská zlatá podkova.