stropkov-zaujimavosti

Stropkov

Navštívte mesto Stropkov a jeho okolie, ktoré sa nachádza v severnej časti východného Slovenska, v údolí rieky Ondavy, v tzv. Stropkovskej brázde. Ponúka množstvo zaujímavých historických a kultúrnych pamiatok, športovo rekreačných služieb, viaceré možnosti pre rybolov či najväčší vojnový cintorín severovychodného Slovenska. Bohatú ponuku kultúrnych podujatí zastupuje Stropkovský jarmok a zo športových akcií sú to jazdecké preteky Stropkovská zlatá podkova.

 

Kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice

Na sklonku 16. a na prahu 17. storočia sa v meste Stropkov na krátky čas udomácnilo reformátorské cirkevné hnutie. V úsilí odmietnuť reformáciu a z nedostatku rímskokatolíckych kňazov sa Štefan Pete ešte pred rokom 1609 obrátil so žiadosťou na františkánov z Krosna, aby sa jeho členovia usadili v Stropkove s prísľubom, že im postaví kláštor. Túto jeho ideu uskutočnil až jeho syn Štefan v roku 1616, keď bol založený stropkovský františkánsky kláštor. Roku 1673 po predchádzajúcich rokovaniach schválil uhorský provinciál stavbu nového kláštora a začalo sa s jeho výstavbou spolu s Kláštorným kostolom Najsvätejšej Trojice. Dňa 23. apríla 1721 vyhorel. Opravený a prestavaný bol zásluhou poľského šľachtica Micińskeho, ktorý poskytol finančné prostriedky a materiál.

V polovici októbra 1921 sa nasťahovali do opusteného kláštora redemptoristi. Takto sa zapísal ako prvý kláštor redemptoristov na Slovensku latinského obradu. Činnosť rímskokatolíckych redemptoristov opäť ožila od roku 1931, keď gréckokatolícki redemptoristi odišli zo Stropkova do Michaloviec, kde si postavili kláštor a kostol.

Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice je z výtvarnej stránky najlepším dielom barokovej oltárnej architektúry v Stropkove. Dominuje na ňom ústredný obraz Najsvätejšej Trojice s bohostánkom. V tejto osi na menze je umiestnená kartuša s františkánskym symbolom – skrížené prebité ruky a kríž.

Po ukončení čiastočnej rekonštrukcie kostola bol chrám konsekrovaný košickým arcibiskupom a metropolitom Mons. Alojzom Tkáčom dňa 29.10.2005.

 Kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice, Zdroj: rkfustropkov.sk
Kláštorný kostol Najsväte...

Park zvierat Stropkov

V súčasnosti je táto malá zoo jedinou svojho druhu na Slovensku. Nielenže predstavuje množstvo zvierat v 40 voliérach ale plní aj ochranu genofondu našej planéty. Areál je pre potešenie malých návštevníkov dotvorený atypickými detskými zariadeniami, rozprávkovým bufetom Červená čiapočka, či kontaktnou ZOO pre deti s možnosťou kŕmenia zvierat.

 Kŕmenie zvierat, Zdroj: zoostropkov.sk
Kŕmenie zvierat, Zdroj: zoos...

Vyhliadková veža pri Stropkove

Medzi najnovšie atrakcie v Stropkove patrí vyhliadková veža, ktorá potešila mnohých milovníkov športu aj prírody. Nachádza sa na východnom kopci nad mestom, medzi mestskou časťou Sitníky a Stropkovom. jZároveň je súčasťou cykloturistickej trasy Po stopách Rakúsko-Uhorska a vedie Slovenskom aj Poľskom. Celkovo je dlhá 144 km, z toho 45km je na Slovensku. Trasa začína práve v Stropkove, kde je jej súčasťou novovybudovaná vyhliadková veža a dva altánky.

 Vyhliadková veža pri Stropkove, Zdoj: OOCR HZHŠ
Vyhliadková veža pri Stropk...

Drevený chrám, Potoky

Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskievy v obci Potoky bol postavený v roku 1773, ktorý prežil v dobrom stave obe svetové vojny. Zaujímavosťou tohto dreveného chrámu je, že má iba dve okná vo svätyni a dve v chrámovej lodi. Charakteristický je nezvyčajne vysokou hlavnou vežou a taktiež aj mohutnou drevenou zvonicou, ktorá stojí neďaleko chrámu na nízkom základe s tromi zvonmi.

 Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskievy v obci Potoky, Zdoj: Jano Štovka, MQEP
Gréckokatolícky drevený ch...

Vrch Baňa

Okolie mesta Stropkov ponúka pre milovníkov prírody a turistických pochodov návštevu jedného z najatraktívnejších vrchov - vrch Baňa s nadmorskou výškou 526 m, ku ktorému vedie niekoľko dobre udržiavaných turistických chodníkov. Na vrchole je turistická kamenná útulňa a v jej okolí sú vybudované lavičky a pútač, na ktorom je vrcholová kniha, ako aj informácie o faune a flóre v tejto oblasti. Atrakciou v tesnej blízkosti útulne je novovybudovaný 50 m vysoký stožiar (Orange), ktorý je najvyšším na Slovensku.

Baňa ponúka prekrásny výhľad na Vihorlatské pohorie (Sninský kameň), Slanské pohorie, Nízke Beskydy, Čergovské pohorie, Ondavskú a Laboreckú vrchovinu a za pekného počasie aj na časť Vysokých Tatier. Z vrcholu Baňa taktiež možno navštíviť dnes už neprevádzkované kúpele Šarišský Štiavnik s funkčným minerálnym uhličito-vápenato-síričitým prameňom.

 Baňa pri Stropkove s výhľadom na okolie, Zdoj: planetslovakia.sk
Baňa pri Stropkove s výhľa...

Vojnový cintorín, Veľkrop

Na najväčšom vojnovom cintoríne severovýchodného Slovenska, ktorý sa nachádza v obci Veľkrop, je pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Následkom prebiehajúcich intenzívnych bojov pri Veľkrope od začiatku roka 1915 vznikol po vzdialení sa frontu v rokoch 1916 až 1918 nad obcou vojnový cintorín, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

 Vojnový cintorín v obci Veľkrop, Zdoj: OOCR HZHŠ
 Vojnový cintorín v obci Ve...

Buková hôrka

História Bukoveckého kláštora rádu sv. Bazila Veľkého sa datuje od roku 1742, no jeho korene sú o niekoľko desaťročí staršie. Pôvodne stála na mieste neskoršieho kláštora zanedbaná kaplnka. V období pred prvou svetovou vojnou bol Bukovecký kláštor dôležitým centrom cirkevného života gréckokatolíkov. V dôsledku vojnových udalostí bol však zničený. V 30. rokoch 20. st. boli snahy o obnovenie jeho činnosti, no nepodarilo sa to v pôvodnom rozsahu. K definitívnemu zániku došlo v 50. rokoch, keď bol kláštor úplne zničený. Celý neskorobarokový kláštorný komplex baziliánov tvorilo šesť obytných izieb, veľká jedáleň, kuchyňa, karcer (neskôr slúžil ako sklad) a hospodárske budovy na majeri.

V areáli bývalého kláštora sa v súčasnosti nachádza chrám Povýšenia sv. Kríža a kaplnka z roku 1742, zasvätená Premeneniu Pána. Spomienkou na kláštor a s ním spojený náboženský život sú každoročné púte na sviatky Zoslania Svätého ducha, Svätého Premenenia nášho Pána Boha a Stvoriteľa a Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom.

 Buková hôrka, Zdoj: stropkov.sk
Buková hôrka, Zdoj: stropko...

Domaša - Rekreačná oblasť Valkov

Vodná nádrž Veľká Domaša leží na strednom toku Ondavy v Nízkych Beskydách. Meno dostala po zaplavenej obci Veľká Domaša. Vody Ondavy zaplavili 6 obcí úplne a 2 obce čiastočne. Na ich miestach vznikla rozsiahla vodná plocha, ktorá zabrala 1422 ha. Na brehoch priehrady sa nachádza päť rekreačných stredísk – Dobrá, Poľany (Monika), Holčíkovce (Eva), Nová Keľča a Valkov.

Valkov je jednou z najkrajších, najudržiavanejších a najnavštevovanejších rekreačných oblastí. Nachádza sa na západnom brehu vodnej nádrže a je centrom stropkovskej časti Domaše. Stredisko Valkov sa delí na dve časti: severná až po druhú zátoku má názov Valkov, od druhej zátoky na juh sa volá Tíšava. V zátoke na Tíšave je upravená pláž, vybudovaný autokemping, stanová základňa, potraviny, občerstvenie, voda, WC, požičovňa športových potrieb a pri areáli veľké parkovisko. 

 Rekreačná oblasť Valkov, Zdoj: stropkov.sk
Rekreačná oblasť Valkov, Z...

 

Zdroj: www.stropkov.sk

Titulná foto: planetslovakia.sk

 

Pozri tiež:

Kaštieľ Stropkov

Kaštieľ v Stropkove bol postavený na mieste hradu z 15. storočia. Najcennejšou časťou je tzv. rytierska sieň.

Kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Stropkov

Vývin farského kostola v Stropkove z hradnej kaplnky predchádzal skutočne mnohými etapami prestavby. Bolo to z priestorového dôvodu alebo ako následok neočakávaných udalostí,

Stropkovská Kalvária na Bani

V roku 1995 bola vybudovaná Kalvária s názvom ,,Stropkovská Kalvária na Bani.“ Základný kameň Kalvárie požehnal Sv. Otec Ján Pavol II. v Košiciach dňa 2. 7. 1995. Jednotlivé

 

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Marhaba – reštaurácia a pizzéria0.11 km
Penzión a reštaurácia Poľovníček0.60 km
Penzión u Pepina0.74 km
Penzión Nezábudka1.02 km
Hotel Ondava****1.39 km
Internát Teslák0.37 km
Penzión a reštaurácia Poľovníček0.60 km
Penzión u Pepina0.74 km
Penzión Nezábudka1.02 km
Hotel Ondava****1.39 km