Šarišská hradná cesta

Šarišská hradná cesta

Šarišská cesta krásami regiónu

„História nie je veda, je to umenie, ktoré potrebuje predstavivosť“, povedal francúzsky básnik Anatole François Thibault. Pre podporu predstavivosti a hlavne pre podporu turizmu Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš (ďalej OOCR) pokračuje v propagácii jedinečnosti svojho regiónu. 

„Našim zámerom je vyzdvihnúť krásy hradov, zámkov a kaštieľov na území Regiónu Šariš, prepojiť jednotlivé objekty, zvýšiť ich návštevnosť a udržať turistu v regióne čo najdlhšie,“ uviedol Branislav Švorc, výkonný riaditeľ OOCR Región Šariš.

Šarišská hradná cesta 1
Šarišská hradná cesta 1

OOCR Región Šariš preto začína so svojim novým projektom cestovného ruchu, ktorý bude prebiehať aj v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Tento projekt bude prepájať všetky body záujmu (hrady, zámky, kaštiele, kúrie) a bude vystupovať pod jednotným názvom – Šarišská hradná cesta. Tento projekt spoznáte aj podľa originálneho loga, ktoré vytvoril grafický dizajnér a guru vizuálnej komunikácie Svetozár Šomšák.

Na začiatok sa Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš zamerala na hrady v okolí mesta Prešov a v rámci projektu „Šarišská hradná cesta“ vydala prvý hradný bedeker. Šestnásť strán bedekra vás prevedie desiatimi najznámejšími hradmi, ktoré sú známe aj svojimi prívlastkami. Napríklad druhý najrozsiahlejší hrad Šariš, najrozmanitejší Soľnohrad, najvýraznejší Kapušiansky hrad, najpôvabnejší Obišovský hrad, najmenší Lipovský hrad, záhadný hrad Plaveč alebo kamenno-krásny hrad Zborov, či znova objavený hrad Šebeš.

Šarišská hradná cesta 2
...

Hrady sú zdokumentované aktuálnymi fotografiami s peknou maľovanou prehľadnou mapou opäť z pera Svetozára Šomšáka. Na mape tiež nájdete, kde ležia menšie hrady ako Medzianky, Bodoň, či zaniknuté hrady so zvyškami muriva pod zemou ako sú Sokoľ, Lipovec a Brezovica. Tie možno čakajú na svoje znovuobjavenie rovnako ako mnoho z hradov, ktoré sa opravili vďaka dobrovoľníkom a ľuďom, ktorým na histórii týchto stavieb záleží.

Šarišská hradná cesta 3
...

Hradný bedeker o hradoch v okolí mesta Prešov je prvou lastovičkou. Ďalším krokom bude jeho virtuálna podoba – vytvorenie internetového portálu www.sarisskahradnacesta.sk či neskôr aj samostatnej mobilnej aplikácie. Tieto online nástroje budú zahŕňať informácie o ostatných hradoch, ktoré sa do brožúry nezmestili, rovnako o zaniknutých hradoch, histórii, súčasnosti, ale aj povesti a fakty, o ktorých ste ani netušili. Ambíciou projektu oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Šariš je prepojený koncept Šarišskej hradnej cesty s ďalšími pamiatkami ako sú kaštiele, hradiská, kúrie či mestské opevnenia. Tých na území regiónu Šariš sa nachádza viac ako päťdesiatpäť. Ich spojením vznikne ucelená predstava a možnosť spoznávať aj viacero pamiatok za deň, kontinuálne sa dozvedieť o ich histórii, príbehoch a majiteľoch, či zúčastniť sa na rôznych podujatiach, od otvorenia letných sezón, hradných hier až po rôzne mnohožánrové festivaly.

Prvý hradný bedeker v rámci projektu „Šarišská hradná cesta“ bol vydaný s podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu návštevnosti hradov na Šariši.

Papierovú brožúru nájdete v každom dobrom informačnom centre a bude tiež distribuovaná na vybrané hrady v regióne. Prelistovať si ju môžete aj online na webstránke ŠHC: https://www.sarisskahradnacesta.sk

Šarišská hradná cesta
...