Voda – kolíska života a prameň zdravia

10. jún - 31. aug

Tematická panelová výstava Voda – kolíska života a prameň zdravia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je súčasťou múzejných environmentálnych aktivít  zameraných na vzdelávanie verejnosti a prezentáciu tém v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Verejnosti je výstava v prírodovednej expozícii múzea prístupná od 10. júna 2020.

Zámerom výstavy o vodnom ekosystéme je prehlbovať vedomosti o význame vody a potrebe jej ochrany. Jednotlivé témy globálnej hydrologickej problematiky a úlohy človeka v nej  pútavým spôsobom prezentujú prehľadné textové  informácie doplnené obrazovými ukážkami. Výstava ponúka pohľad na vodný ekosystém na planéte s možnosťami jeho ochrany a optimalizácie. Vysvetľuje podstatu významu vody od počiatku vzniku života na Zemi cez základné životné potreby fauny a flóry, až k technologickému využívaniu vody človekom. Predstavuje vodu ako životné prostredie, fenomén veľkého hydrologického cyklu, ale aj ako tému globálnych projektov jej uchovania pre prírodu. 

Pozvánka

Pozri tiež:

Humenné

Mesto Humenné, často nazývané aj centrom či bránou horného Zemplína, sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska, pri sútoku riek Laborec a Cirocha.

Miesto podujatia: