Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša, ktorý pochádza z obdobia okolo roku 1280 predstavuje dominantu historického námestia a zároveň jednu z najkrajších národných kultúrnych pamiatok mesta Stará Ľubovňa. Podľa farskej kroniky v roku 1112 spolu s farou vyhorel, počas nasledujúcich rokov prešiel viacerými menšími, či väčšími prestavbami a rekonštrukciami. 

O významnej historickej hodnote kostola svedčí množstvo nálezov nedávnej obnovy. Prvý významný objav bol odkrytý reštaurátormi v roku 2016. Išlo o stredovekú fresku na severnej strane presbytéria. V roku 2018 prebehol v kostole aj archeologický výskum. Nájdené, preskúmané a zdokumentované boli krypty doposiaľ známe len z archívnych materiálov. Objavené boli aj tri hroby a základové murivá preukazujúce jednotlivé stavebné etapy kostola a obnovené fresky vo víťaznom oblúku, teda oblúku medzi loďou a svätyňou kostola. Kostol nedávno prešiel aj komplexnou vonkajšou rekonštrukciou, ktorá so sebou priniesla aj ďalší zaujímavý objav - po odstránení ciferníka hodín na veži, boli odhalené pôvodné ciferníky namaľované na fasáde.

Od 1. augusta 2020 bude možné navštíviť kostol so sprievodcom, je potrebné sa vopred nahlásiť na e-mailovej adrese info@visitspis.sk alebo v Dome ľubovnianskeho mešťana. Cena vstupného (2,00 €/dospelá osoba, 1,00 €/dieťa) je symbolickým príspevkom na rekonštrukciu kostola.

Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

POZRI TIEŽ:

Stará Ľubovňa

Zavítajte do Starej Ľubovne, mesta s bohatou históriou a lákadlami pre turistov. Ľubovniansky hrad a skanzen, Viktóriine záhrady...

 

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Gurmen0.27 km
Hotel Familia0.96 km
Salaš u Franka1.11 km
Stredoveká história v modernom šate - Castle Distillery1.58 km
Nestville Taberna4.01 km
Penzión Gurmen0.27 km
Hotel Familia0.96 km
Nestville apartments4.11 km
Hotel Sorea Ľubovňa6.79 km
Penzión Litmanová8.44 km