Prírodná rezervácia Demjatské kopce

Prírodná rezervácia Demjatské kopce, za chránenú vyhlásená v roku 1982, sa nachádza vo východnej časti Šarišskej vrchoviny medzi Demjatou a Veľkým Slivníkom.

Tvoria ju vápencové kopčeky roztrúsené v poľnohospodárskej krajine, ktoré sú súčasťou bradlového pásma. Obklopené flyšovými vrchovinami významne zvyšujú diverzitu krajiny.

Na výhrevnom podklade sa vyvinuli teplomilné a suchomilné spoločenstvá. Zo vzácnejších drevín tu nájdeme drieň obyčajný (Cornus mas), dráč obyčajný (Berberis vulgaris) či brekyňu obyčajnú (Sorbus torminalis). Z bylín je to ľan tenkolistý (Linum tenuifolium), poniklec veľkokvetý (Pulsatila grandis), astra spišská (Aster amelloides) a veternica lesná (Anemone sylvestris). Hadinec červený (Echium rubrum) – panónsky druh – tu má najsevernejšiu lokalitu na Slovensku.

 

Zdroj: www.sopsr.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov13.62 km
Camp ZLATÉ KOPYTO28.59 km
Hotel Zelená Lagúna ****29.90 km
Hotel Dukla Prešov13.62 km
Horský hotel Javorná15.31 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh18.02 km
Hotel Bellevue Bardejov19.78 km
Camp ZLATÉ KOPYTO28.59 km