Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2018

Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2018

Hľadajú sa najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018

Verejnosť môže do konca novembra nominovať osobnosti, produkty a zariadenia na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018. Ocenenie bude už po piaty raz udeľované tým, ktorí svojimi aktivitami a kvalitou prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.  

SVS---NAJ-V-CR-2018---web-banner3-1920x600px

 

Nominácie je možné podávať do konca novembra 2018 v štyroch hlavných kategóriách – Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchu.

V kategórii Osobnosť cestovného ruchu budú udelené ocenenia za celoživotný prínos, vzdelávanie, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu v samospráve. Tiež je možné nominovať produkty, ktoré v roku 2018 prispeli k rozvoju turizmu a k zvýšeniu návštevnosti kraja (podujatia, atrakcie, festivaly a podobne).

V kategórii zariadenia môžu byť nominované kultúrne zariadenia, zábavno-relaxačné zariadenia a atrakcie, informačné kancelárie, ubytovacie a reštauračné zariadenia. Kategória NAJ zamestnanec je otvorená šikovným zamestnancom z oblasti služieb, ako sú sprievodcovia a informátori v kultúrnych a informačných zariadeniach, kuchári, barmani, someliéri, čašníci a podobne.

 Ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja v roku 2017
Ocenení Najlepší v cestovn...

V Prešovskom kraji pôsobí mnoho skúsených a šikovných osobností, ktoré participujú na rozvoji cestovného ruchu v rozličných oblastiach. Či už je to vzdelávanie, podnikanie, samospráva i celý komplex oblastí obsiahnutý v celoživotnom prínose. Aj v tomto ročníku chceme takýchto ľudí predstaviť verejnosti a ponúknuť ich životné úspechy ako zdroj inšpirácií,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Kategórie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018:

I. Osobnosť cestovného ruchu:

A) Celoživotný prínos v oblasti CR

B) Rozvoj CR v samospráve

C) Vzdelávanie v oblasti CR

D) Podnikanie v oblasti CR

II. NAJ produkt CR 

III. NAJ zariadenie CR:

A) NAJ kultúrne zariadenie 

B) NAJ športové/relaxačné zariadenie, atrakcia

C) NAJ informačné zariadenie CR

D) NAJ ubytovacie zariadenie

E) NAJ reštaurácia

IV. NAJ zamestnanec CR 

 

Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti a produkty odborná porota. V kategóriách NAJ zariadenie CR a  NAJ zamestnanec CR si víťazov zvolí verejnosť v online hlasovaní. Taktiež verejnosť rozhodne aj o najobľúbenejšom produkte cestovného ruchu. Online hlasovanie sa uskutoční od 14. decembra 2018 do 13. januára 2019.

Kvalitné služby, ochotný personál a atraktívne produkty lákajú návštevníkov a podpisujú sa na raste turizmu v regiónoch i celom kraji. Už samotné nominácie v týchto kategóriách sú uznaním dobre odvedenej práce,“ doplnil Janoško.

Nominácie je možné zasielať do 30. novembra 2018 poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo mailom na: media@severovychod.sk

 

Formulár - Nominácie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018

Všeobecné podmienky udeľovania ocenení Najlepší v cest. ruchu PSK 2018

 

Ocenení NAJ v cestovnom ruchu 2014 - 2019

Prehľad získaných ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019. Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja poukazuje na kvality,

 

Prešov, 7. 11. 2018

 

 

Tagy