Ďalšie obce v kežmarskom okrese sú prepojené turistickými a cyklistickými značkami

Ďalšie obce v kežmarskom okrese sú prepojené turistickými a cyklistickými značkami

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícii Slovenskej republiky finančne prispelo k zlepšeniu stavu označenia turistických a cyklistických trás v okrese Kežmarok

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny podporuje rozvoj cestovného ruchu a rast zamestnanosti v okresoch Kežmarok a Levoča. Vhodným impulzom je aj podpora infraštruktúry a s tým súvisiace značenie trás. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícii Slovenskej republiky finančne prispelo k zlepšeniu stavu označenia turistických a cyklistických trás v okrese Kežmarok.

 Značenie pod Spáleniskom
Značenie pod Spáleniskom

Udržateľnosť a rozvoj cestovného ruchu sa neodmysliteľne spája s bezpečným pohybom návštevníkov v destinácii. Dôležitá je nielen kvalita cestných komunikácií, či parkovísk, ale aj udržiavanie turistických a cyklistických trás. Návštevníci oceňujú dobré značenie a rôznorodé informácie na trasách – mapy, prírodné a kultúrne zaujímavosti.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny každoročne vymedzuje časť finančných prostriedkov na obnovu cykloturistického a pešieho turistického značenia v regióne.

 Chodník Žakovce - Abrahámovce
Chodník Žakovce - Abrahámo...

V úvode roku 2021 pribudlo v okrese Kežmarok 28km vyznačených trás. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré v rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov schválilo na projekt čiastku o výške 4 700 €. Časť finančných prostriedkov vymedzila organizácia aj z vlastných zdrojov. Zámerom projektu je zviditeľniť menšie obce v okolí známeho termálneho kúpaliska vo Vrbove, vytvárať podmienky pre rozvoj ďalších služieb pre návštevníkov a tým aj pracovných príležitostí obyvateľov obcí.

V okrese Kežmarok sú vyznačené nové trasy, ktoré spoja turistickým značením obce Žakovce, Vrbov, Vlková, Abrahámovce, Tvarožná, Ľubica. Novovyznačená je aj cykloturistická trasa Vlková-Tvarožná.
OOCR Tatry-Spiš-Pieniny týmto umožní turistom a cyklistom bezpečný pohyb v okolí obcí a príležitosť vychutnať si nádherné výhľady na Vysoké a Nízke Tatry a Levočské a Volovské vrchy, Slovenský raj a Spišskú Maguru. Realizáciu značenia zabezpečil skúsený značkár Ernest Rusnák z Levoče.

OOCR Tatry-Spiš-Pieniny pripraví v náväznosti na tento projekt aktualizáciu cykloturistickej mapy a nové odporúčania – tipy na výlety, ktoré nájdu záujemcovia na www.tatryspispieniny.sk, prípadne na facebook.com/tatryspispieniny.

 Chodník Vlková - Tvarožná
Chodník Vlková - Tvarožná

Veríme, že nenáročnými turistickými trasami podnietime obyvateľov obcí aj návštevníkov regiónu spoznávať okolie a vyhľadávať ďalšie príležitosti oddychu v prírode.

Projekt Rozvoj miestneho cyklistického a turistického značenia spolupracujúcich obcí Vrbov, Vlková, Žakovce, Tvarožná, Abrahámovce sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov.

Zdroj textu: Gabriela Bodnárová (OOCR TSP)

Zdroj foto: Ernest Rusnák

POZRI TIEŽ:

Kežmarok

Kežmarok leží na severe územia v malebnom prostredí Spiša pod Vysokými Tatrami. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľs...

 

TOP výlety:

Všetky výlety