Koordinačné stretnutie partnerov projektu Eurovelo 11

Koordinačné stretnutie partnerov projektu Eurovelo 11

Muszyna, 22. november  - V priebehu roka 2020 vznikne nové cyklistické prepojenie medzi Slovenskom a Poľskom v rámci projektu EuroVelo 11. Zhodli sa na tom zástupcovia partnerov  tohto medzinárodného projektu na koordinačnom stretnutí, ktoré sa konalo 22. novembra v Muszyne.

 Koordinačné stretnutie partnerov projektu Eurovelo 11 Zdroj foto: KOCR SVS
Koordinačné stretnutie part...

Poľský partner Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muzsyna v súčasnosti pracuje na dokončení dvoch lávok medzi obcami Legnava-Milik a Malý Lipník-Andrzejówka. Cyklistom budú prístupné už na konci apríla 2020. Táto časť cyklotrasy umožní priamy kontakt medzi obyvateľmi pohraničných oblastí.

Slovenský partner, Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, začne pracovať na výstavbe cyklotrasy vo svojej správe v apríli budúceho roka. Dĺžka trvania prác je stanovená na dva mesiace. Po dokončení bude pre cyklistov k dispozícii úsek EuroVelo 11 od Legnavy až po hranice s Poľskom.

Na projekte sa podieľa aj Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá zastrešuje celkový marketing projektu v rámci veľtrhov v Prahe a Berlíne.

„EuroVelo 11 je významný regionálnym, ale i nadregionálnym projektom. Nové cyklotrasy odľahčia miestnym ľuďom dochádzanie do práce, nehovoriac o ekologickej stránke cyklistickej dopravy. Na druhej strane ponúka projekt možnosť pre zahraničných návštevníkov zavítať na územie Prešovského kraja a objavovať jeho krásy. Veľmi sa tešíme tejto myšlienke prepojenia Európy od Škandinávie po Balkán. Prešovskému kraju sa tak naskytá možnosť privítať turistov, ktorí by možno inak, do nášho regiónu nezavítali,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom zabezpečuje značenie 100 km trasy, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy. Nový produkt cestovného ruchu prispeje k zvýšeniu atraktivity a rozvoja slovensko-poľskej pohraničnej oblasti. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

EuroVelo je sieť cyklistických komunikácií, ktoré spájajú významné európske destinácie v rámci celého kontinentu. Sieť EuroVelo sa buduje v Európe od roku 1993. Je tvorená 14 diaľkovými cyklotrasami a jej celková dĺžka po dokončení bude 70 000 km. Veľká časť, približne 45 000 km cyklotrás je už zrealizovaných, predovšetkým v západnej Európe.

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_CMYK