Kraj vyčlenil financie na rekonštrukciu Warholovho múzea

Kraj vyčlenil financie na rekonštrukciu Warholovho múzea

Modernizácia budovy Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach je bližšie k svojej realizácii. Poslanci krajského parlamentu schválili na svojom poslednom zasadnutí (13.2.2023) finančné krytie na jeho komplexnú rekonštrukciu vo výške takmer 12,3 miliónov eur. Po krátení štátnej dotácie kraj do tejto investičnej akcie zapája zdroje z vlastného rozpočtu.  

Rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja zabezpečiť financie na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach prišlo po zvážení viacerých alternatív a neúspešných žiadostiach o zvýšenie dotácie na realizáciu diela zo strany štátu.

 Vizualizácia
Vizualizácia

„Nie je priestor na čo čakať. Múzeum Medzilaborciach si zaslúži svoju rekonštrukciu. Vieme, že v týchto časoch má strechu v havarijnom stave, preto sme sa rozhodli, že aj napriek tomu, že nám vypršala lehota a museli sme vrátiť takmer dva milióny eur, máme stále k dispozícii z dotačného systému, ktorý nám vyčlenila vláda, 5,1 milióna eur. K tejto sume prikladáme ďalších vyše 7,1 milióna eur z našich zdrojov," uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Ako dodal, podmienkou dohody so zhotoviteľom bude zaplatenie časti ceny diela v splátkach na obdobie štyroch rokov po ukončení stavby.

Na modernizáciu priestorov MMUAW schválila bývalá vláda ešte v roku 2019 finančné príspevky vo výške 7,1 milióna eur. V priebehu obdobia, kedy sa tvorila projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, ceny rástli natoľko, že predpokladaná hodnota zákazky radikálne stúpla. Výdavky projektu sa po verejnom obstarávaní spolu s nákladmi na zabezpečenie stavebného i autorského dozoru vyšplhali na 12,28 mil.  eur, pričom na dodatočné náklady súčasná vláda už nechcela prispieť.

 MMUAW
MMUAW

„Projekt sa nezačal realizovať, keďže sme nemali plné finančné krytie na projekt, bez ktorého v zmysle zákona sme nemohli uzavrieť zmluvu na realizáciu stavby. Žiaľ, zámer negatívne ovplyvnili viaceré okolnosti, pandemická situácia, vojnový konflikt na Ukrajine a s tým súvisiaci skokovitý nárast vstupov, ale aj neskoré dodanie realizačného projektu. Pre nás je teraz dôležitý výsledok, a to že máme finančné krytie, môžeme finalizovať verejné obstarávanie na dodávateľa a konečne odštartovať túto významnú a dlho očakávanú investíciu,“ povedal šéf kraja. Ten predpokladá, že stavenisko bude odovzdané víťaznému zhotoviteľovi už v najbližších mesiacoch.

Ako zhodne odznelo vo viacerých vystúpeniach poslancov na zasadnutí krajského parlamentu táto investícia je významná a potrebná pre zatraktívnenie mesta a regiónu aj vzhľadom na jedinečnosť múzea a jeho európsky kontext. Generovať môže ďalšie benefity na podporu cestovného ruchu či podnikateľského zázemia na tomto území.

Nový vzhľad múzea by mal korešpondovať s jedinečným významom a odkazom samotného Andyho Warhola. Prešovský samosprávny kraj plánuje zrekonštruovať fasádu, priestory, vybudovať prístavbu i nadstavbu vrátane nových schodísk a výťahov. Rekonštrukcia múzea prinesie rozšírenie galérie i depozitu, vznik nových ateliérov, priestor pre vzdelávacie programy až po pútavejšie expozície. Prestavba tejto kultúrnej inštitúcie ponúkne do budúcna možnosti usporiadania rôznych podujatí, ako aj prezentácie umenia v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy, ako aj na novom námestí pred samotnou budovou.

Zdroj: Daša Jeleňová, PSK

Pozri tiež:

Návštevnosť Prešovského kraja v roku 2022

V roku 2022 zavítalo do Prešovského kraja 888 970 návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide o nárast o 69 %. Prešovský kraj je tretí najviac navštevovaný kraj Slovenska. Medzi slovenskými návštevníkmi je druhým najobľúbenejším krajom SR.

V drevených chrámoch pribudli audiosprievodcovia

V Hervartove (UNESCO), Korejovciach, Fričke, Hrabovej Roztoke a v Topoli si turisti môžu vychutnať návštevu drevených chrámov v niekoľkých jazykoch.

Medzilaborce

Ak patríte medzi milovníkov umenia, okresné mesto Medzilaborce vás očarí Múzeom moderného umenia Andyho Warhola, ktoré ponúka druhú najväčšiu zbierkou...

TOP výlety:

  • Bachledka Ski & Sun Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar
  • Levoča Informačná kancelária mesta Levoča Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
  • NKP Solivar Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov-Solivar
Všetky výlety