Ľubovnianske múzeum je prístupné pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Ľubovnianske múzeum je prístupné pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva

 Ľubovnianske múzeum
Ľubovnianske múzeum

Ľubovnianske múzeum - hrad pokračuje v úspešných projektoch debarierizácie hradu a skanzenu aj v roku 2020. Už od roku 2011 sa venujeme tejto problematike, pretože sme presvedčení že kultúra, pamiatky a múzea sú tu pre všetkých. A tak, sa ich snažíme sprístupňovať aj znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Za doterajšiu činnosť sme boli ocenení už dvakrát hlavnou cenou celonárodnej súťaže Slovensko bez bariér.

Ja idem do skanzenu

Projekt Remeselná vandrovka pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva sa venuje sprístupneniu skanzenu pod hradom Ľubovňa osobám s autizmom alebo osobám s iným postihnutím.

Vhodným spôsobom pri komunikácii s týmito návštevníkmi môže byť prostredníctvom hmatových vnemov, dotykov. Preto sme im v skanzene pripravili možnosť absolvovať tvorivé dielne, kde si môžu vyskúšať tradičné spracovanie ľanu. Na tieto účely je sprístupnená jedna z dreveníc v skanzene. Autisti potrebujú mať vopred pripravený plán návštevy, ktorá ich čaká. Preto súčasťou projektu je aj uverejnenie fotografií vybraných objektov skanzenu na webovej stránke múzea. Takto sa pripraví tzv. vizuálna cesta pre návštevníka s autizmom, s ktorou môžu pracovať školy alebo zariadenia a pripraviť si návštevu skanzenu. Ďalšie aktivity môžu byť realizované na základe vzájomnej komunikácie medzi múzeom a konkrétnym zariadením. Projekt je realizovaný pod odborným dohľadom pracovníkov Špeciálnej základnej školy sv. Anny zo Starej Ľubovne.

 Popisy v Braillovom písme
Popisy v Braillovom písme

Projekt Život na hrade predstavuje sprístupnenie hradu Ľubovňa pre osoby s poruchami zraku a sluchu.

Pripravujeme ilustrované rozprávky, ktoré priblížia podoby hradu počas jeho histórie a život obyvateľov na ňom. Pre nevidiacich budú rozprávky komentované hovoreným slovom, pre nepočujúcich sme pristúpili k použitiu titulkov. Expozície budú tiež doplnené o haptické modely zbierkových predmetov vystavených na hrade a doplnené popismi v Braillovom písme. Súčasťou celého projektu je aj úprava popisov v expozíciách hradu metódou jasnej tlače, aby boli ľahko čitateľné nie len pre slabozrakých, ale aj pre bežných návštevníkov.

Projekt je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Pozri tiež:

Ľubovniansky hrad a skanzen

V minulosti sa hrad preslávil stretnutiami kráľov aj väznením Mórica Beňovského. Dnes žije podujatiami a pestrými expozíciami. Pod hradom sa rozprestiera skanzen ľudovej dediny a stredoveký vojenský tábor.

Stará Ľubovňa

Ľubovniansky hrad a skanzen Hrad vznikol na rozhraní 13. a 14. storočia. Preslávil sa najmä stretnutiami korunovaných hláv, ukrývaním poľských koruno...