Múzeum špeciálneho školstva v Levoči oslavuje jubileum.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči oslavuje jubileum.

Špeciálnemu školstvu a liečebnej pedagogike venuje už tridsať rokov.

Za tri desaťročia sa z historicko-dokumentačného strediska v Levoči stalo interaktívne múzeum. Trend drží  s požiadavkami súčasných múzejných expozícií a približuje sa tak modernému návštevníkovi. Tradícii ale zostalo verné pri farbách loga, pripomínajúceho jeho výročie.

V roku 1990 sa múzeum otvorilo ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku. 

„Za 30 rokov svojej existencie múzeum prešlo turbulentným vývojom. Dnes sme moderným, zážitkovým a interaktívnym priestorom pre návštevníkov či bádateľov. Špecifickú problematiku predstavujeme prostredníctvom hier, zážitkov, dialógov a najmä interaktívnych prvkov,“ uzatvára Petreková.

Múzeum špeciálneho školstva Levoča

Rok 2020 je pre levočské Múzeum špeciálneho školstva v Levoči obzvlášť výnimočný. Začiatkom roka získalo titul Najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019, pripravilo novú ponuku múzejných, zážitkovo-edukatívnych programov a na jeseň chystá zaujímavú hmatovú výstavu Po stopách Gotickej cesty.

Múzeum chce byť stále priestorom, v ktorom návštevníkov upútajú najmä interaktívne prehliadky, či zážitkové aktivity. Osloviť majú všetky vekové kategórie. Dôležitú úlohu vidí múzeum v spolupráci najmä s Katedrami špeciálnej a liečebnej pedagogiky na slovenských vysokých školách. Inšpirovať a spolupracovať chce v medzinárodnom priestore. Pokračovať je potrebné aj v digitalizácii knižničného a zbierkového fondu. Možnosti virtuálneho sveta majú motivovať pri príprave autorských výstav.

„Pri všetkých našich tohtoročných múzejných podujatiach a aktivitách si jubileum pripomíname prostredníctvom nového loga,“ otvára tému 30. výročia Múzea špeciálneho školstva v Levoči, Štefánia Petreková, vedúca múzea.

mss 30 rokov

Zdroj a viac info: https://msslevoca.sk/

Tagy