Na cyklotrase Eurovelo 11 sa stále pracuje

Na cyklotrase Eurovelo 11 sa stále pracuje

Na cyklotrase Eurovelo 11 sa stále pracuje aj napriek okolnostiam, ktoré zasiahli Slovensko.

V katastri mesta Veľký Šariš buduje mesto lávku ponad Uzovský potok. Vďaka lávke ponad potok bude uľahčená cesta pre všetkých cyklistov, korčuliarov aj okoloidúcich. Uzovský potok je potok v dolnom Šariši, vo východnej časti okresu Sabinov, na dolnom toku tvorí hranicu s okresom Prešov.

Aj vďaka tejto lávke bude jazda medzi Prešovom a Sabinovom ešte viac plynulejšia.

EuroVelo je sieť cyklistických komunikácií, ktoré spájajú významné európske destinácie v rámci celého kontinentu. Sieť sa buduje v Európe od roku 1993. Je tvorená 14 diaľkovými cyklotrasami a jej celková dĺžka po dokončení bude 70 000 km. Veľká časť, približne 45 000 km cyklotrás je už zrealizovaných, predovšetkým v západnej Európe.

KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom zabezpečuje značenie 100 km trasy, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy. Nový produkt cestovného ruchu prispeje k zvýšeniu atraktivity a rozvoja slovensko-poľskej pohraničnej oblasti.

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú 3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

Pozri tiež:

Tagy