Historická radnica, Levoča. Zdroj: Informačná kancelária mesta Levoča

Levoča

Bývalá metropola starobylého Spiša patrí vďaka svojej bohatej histórii a jedinečným pamiatkam medzi turisticky najnavštevovanejšie mestá na Slovensku. Historická časť mesta spolu s Dielom Majstra Pavla bola 27. júna 2009 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Za mohutnými hradbami sa v mestskej pamiatkovej rezervácii nachádza viac ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok!

Prvá zmienka o meste Levoča pod názvom Leucha pochádza z listiny z roku 1249. Osada s výhodnou polohou na obchodnej ceste Via Magna (Veľká cesta) sa stala hlavným centrom nemeckej kolonizácie na Spiši a v roku 1271 bola povýšená na hlavné mesto Spoločenstva spišských Sasov. Za slobodné kráľovské mesto bola Levoča vyhlásená v roku 1323.

Levoča, FOTO: OOCR Tatry Spiš Pieniny

Svetový oltár zo slovenskej lipy

Dominantou obdĺžnikového námestia je Chrám sv. Jakuba zo 14. storočia. Interiér kostola krášli 11 gotických i renesančných chrámových oltárov. Hlavný oltár sv. Jakuba je najvyšším oltárom svojho druhu na svete (18,62 m). Vyrezávaný je z lipového dreva a zhotovil ho v rokoch 1507 až 1517 v dielni Majstra Pavla z Levoče.

Oltár Majstra Pavla a historické centrum Levoče (UNESCO)

Najvyšší gotický drevený oltár na svete (18,62 m), radnica, klietka hanby a celkovo viac ako 300 kultúrno-historických pamiatok za takmer kompletne zachovaným systémom mestských hradieb.

 

Malebné námestie s klietkou hanby

Námestie lemuje vyše 50 pôvodných meštianskych a patricijských domov – Thurzov dom s renesančnou atikou, Krupekov dom s renesančnými fasádnymi maľbami či dom Majstra Pavla s múzeum. Najatraktívnejšou súčasťou starobylého námestia je tzv. klietka hanby zo 16. storočia, ktorá sa v minulosti využívala na verejné pranierovanie.

Levoča - klietka hanby. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS

 

Mariánska púť

Každoročne na začiatku júla sa Levoča stáva miestom najväčšieho stretnutia pútnikov na Slovensku. Veriaci v dlhých zástupoch vystupujú na Mariánsku horu, aby spoločne vzdali vďaku Panne Márii na bohoslužbách v neogotickom Kostole Navštívenia Panny Márie zo začiatku 20. storočia.

 

Ďalšie zaujímavé miesta:

Budova divadla v Levoči

Veľká rohová budova na čísle 54 na Námestí Majstra Pavla v Levoči bola v roku 1590 prebudovaná z meštianskych domov na hostinec s ubytovaním. V 18. storočí v nej boli kasárne. Mestské

Klietka hanby v Levoči

Stredoveký kovový pranier alebo klietka hanby zo 16. storočia sa nachádza pri radnici. Je zdobená kovanými srdcami a ľaliami – symbolmi nevinnosti a lásky.

Fortifikačný systém v Levoči

Levoča bola už v 13. storočí obklopená mohutnými mestskými hradbami, ktoré sa zachovali okolo celého mesta, okrem jeho južnej časti, až do dnešných čias. Až do 18. storočia boli

Spišské múzeum v Levoči

Už niekoľko rokov sa Spišské múzeum v Levoči venuje sprístupňovaniu závažných tém z oblasti histórie, umeleckej histórie, archeológie i architektúry verejnosti.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je jedinečná špecializovaná inštitúcia, ktorá vznikla vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych

 

LEVOČSKÁ BIELA PANI

Júlia Géciová-Korponaiová, známa ako Levočská biela pani, bola prvou a údajne aj jedinou ženou v uhorských dejinách, ktorá sa dopustila vlastizrady. Júlia kedysi dávno bývala v Banskej Bystrici v dome č. 11 na Lazovnej ulici, ktorý existuje dodnes. V roku 1700 sa stala manželkou Jána Korponaia, kapitána Muránskeho hradu a mali spolu syna Gabriela.

Špiónkou z materinskej lásky

Staré legendy hovoria, že Júlia sa stala cisárskou špiónkou práve kvôli svojmu synovi: snažila sa pre neho získať skonfiškovaný rodový majetok. Ako špiónka bola vyslaná do Levoče, ktorá bola vtedy obkľúčená cisárskym vojskom a stala sa milenkou kuruckého veliteľa, baróna Štefana Andrássyho. Raz mu vraj tajne zobrala kľúče od mestskej brány a vpustila cisárske vojsko dnu. Levoča tej noci padla bez boja. 

Levocska biela pani, Zdroj: Informacna kancelaria mesta Levoca

Historici očistili Korponaiovej meno

Z najnovších bádaní historikov však vyplýva, že Júlia Korponaiová bránu v obliehanej Levoči neotvorila. Nenašiel sa nijaký doklad, ktorý by potvrdil, že krásna pani spáchala vlastizradu. Možno práve pre túto krivdu blúdi Júlia po nociach malebnou Levočou.

Legenda ďalej hovorí, že Korponaiová stratila dôveru cisára v roku 1712, keď namiesto neprítomného otca prijala listy od kuruckých emigrantov, ktoré vyzývali na nové povstanie. Obvinená bola zo zrady a 25. septembra 1714 ju ako 25-ročnú popravili.

Podľa osoby Juliany Korponaiovej-Géciovej napísal Mór Jókai historický román Levočská biela pani.

 

Biokúpalisko Levočská Dolina

Počas horúcich letných dní Vám dobre padne osvieženie pri vode. Biokúpalisko Levočská Dolina je jedným z najmladších kúpalísk svojho druhu  na Slovens...

Pamätník SNP - Levočské vrchy

Levočské vrchy pretkané hustou sieťou lesných a asfaltových ciest sú vyhľadávanou destináciou cykloturistov zo širokého okolia. Jedným z tradičných cieľov výletov do tejto

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka16.41 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.53 km
Hotel Kontakt27.30 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.82 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.53 km
Hotel Kontakt27.30 km
Grandhotel Praha27.79 km
CROCUS Kežmarské Žľaby28.41 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.82 km