Porota vybrala Najlepších v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019

Porota vybrala Najlepších v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019

Odborná porota ocenila štyri osobnosti a dva produkty

Šiesty ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja pozná víťazov, ktorých v piatich kategóriách vybrala odborná porota na neverejnom zasadnutí. Hlasovanie prebehlo v sídle Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.

Sedem členná porota vybrala laureátov spomedzi všetkých nominovaných v kategóriách Osobnosť CR a NAJ Produkt CR.

Osobnosť CR

V kategórii Osobnosť cestovného ruchu boli udelené ocenenia v jednotlivých podkategóriách:

  • celoživotný prínos,
  • vzdelávanie,
  • podnikanie,
  • rozvoj CR v samospráve.

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti CR získal učiteľ, cestovateľ a fotograf Mgr. Michal Hudák. Rodák z Čertižného (okres Medzilaborce) je tiež členom Zväzu slovenských fotografov i Zväzu protifašistických bojovníkov. Od roku 1970 verný mestu Svidník. Fotografovaniu sa začal venovať od roku 1955. Počas svojho života navštívil 58 krajín sveta v Európe, Amerike či Ázii. Michal Hudák, dnes už 91-ročný penzista, nechýba na žiadnom slávnostnom podujatí, festivale či kultúrnom programe organizovanom v meste Svidník. Svojimi fotografiami dôstojne reprezentoval a stále reprezentuje krásy severovýchodného Slovenska nielen doma, ale aj v zahraničí.

 Michal Hudák, Zdroj: Korzár
Michal Hudák, Zdroj: Korzár

Porota udelila cenu za vzdelávanie v oblasti CR riaditeľovi SOŠ Jarmočnej v Starej Ľubovni PaedDr. Vladimírovi Buvaličovi. Na škole pôsobí už od roku 1981,  ako riaditeľ od roku 2004. Jeho pedagogická práca sa vyznačuje vysokohumánnym prístupom k žiakom a zamestnancom, schopnosťou obetovať sa v ich prospech, poradiť im a pomôcť. Pod jeho vedením sa škola prispôsobila podmienkam trhu práce, začala meniť svoju tvár a dodnes sa úspešne rozvíja v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Viacerými projektmi prispel ku skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu. Jedným z nich je aj Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia. V rámci projektu sa zriadili mnohé odborné učebne a inovoval sa Školský vzdelávací program študijného odboru hotelová akadémia, čím sa vytvorili podmienky na kvalitnú výchovu a prípravu odborníkov v oblasti cestovného ruchu.

 Vladimír Buvalič, Zdroj: SL
Vladimír Buvalič, Zdroj: SL

Oceneným laureátom v podkategórii podnikanie v oblasti CR sa stala Jozefína Guregová, ktorá je mamkou, babkou, dušou a myšlienkou všetkých spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích, regionálnych a medzinárodných podujatí v Nestville parku v Hniezdnom. Vďaka jej oduševneniu, kreativite, húževnatosti, finančnému zázemiu sa uskutočnilo nespočetné množstvo aktivít,  ktoré mali dosah na rozvoj v regióne Stará Ľubovňa a samotného Prešovského kraja. Všetky podujatia, produkty boli hodnotené, ako veľmi úspešné.

 Jozefína Guregová
Jozefína Guregová

Posledné ocenenie v kategórii NAJ Osobnosť bolo udelené za rozvoj CR v samospráve Ing. Darine Žembovej. Celý svoj pracovný život od skončenia vysokej školy, ktorú ukončila s červeným diplomom a cenou rektora  za mimoriadne študijné výsledky, sa venovala cestovnému ruchu. Najprv, ako prevádzkarka v hoteli Grand v Starom Smokovci, neskôr na poste zástupkyne riaditeľa pre ubytovací úsek. Popri tejto práci externe spolupracovala s cestovnými kanceláriami, ako sprievodkyňa pre aktívny cestovný ruch v anglickom a ruskom jazyku.  V roku 1997 vyhrala konkurz  na obsadenie miesta referenta pre cestovný ruch na Mestskom úrade v Starom Smokovci a zaslúžila sa o vybudovanie samostatného oddelenia cestovného ruchu, ktorého sa stala vedúcou, kde pracuje, dodnes. Počas svojej práce sa venovala mnohým propagačným akciám najmä v zahraničí.

 Darina Žembová
Darina Žembová

Produkty CR

Okrem osobností, vybrala odborná porota aj dva produkty CR, ktoré prispeli k rozšíreniu ponuky cestovného ruchu v kraji – Chodník Obchod na Korze a Drevený megafón.

Chodník Obchod na Korze

Chodník má obrovský potenciál pritiahnuť veľké množstvo návštevníkov do „oscarového mesta“ Sabinov, kde kultový film Obchod na korze v lete v roku 1964 natáčal a ktorý, ako prvý cudzojazyčný film získal prestížne ocenenie americkej filmovej akadémie, pre vtedy ešte československú kinematografiu, prvého Oscara. Pointa projektu spočíva v presnom označení trasy pomocou 11 filmových pásov, vyrobených z nerezovej ocele, na ktorých sú informácie o danej filmovej scéne vypálené laserom v troch svetových jazykoch (SK, EN, DE). Okrem toho sa na filmovom páse nachádza aj inovatívny prvok QR kód, ktorý vás dostane pomocou mobilného zariadenia, ako je smartfón alebo tablet priamo do deja filmu a scény, ktorá sa natáčala na konkrétnom mieste, na ktorom sa práve nachádzate. Tento projekt má unikátny rozmer, ktorý v sebe spája moderné technológie prepojené na unikátny kultový oscarový film, čím vytvára z mesta Sabinov najväčšie online open-air filmové anti-fašistické múzeum na Slovensku.

Drevený megafón

Spev vtákov, šum stromov či zvuk lesa. Na to všetko sa môžu tešiť milovníci prírody vďaka 4-metrovému drevenému megafónu. Keď si doň človek sadne, znásobia sa mu zvuky okolitej prírody, čo pôsobí blahodarne na dušu. Unikátnu atrakciu neďaleko Prešova nájdete v Slanských vrchoch.

Drevený megafón stojí neďaleko cyklotrasy spájajúcej Prešov s okolitými dedinami, približne jeden km za obcou Zlatá Baňa v Temnom lese 200 m od altánku a ohniska.

Megafón nemá v strednej ani západnej Európe konkurenciu. Podobný majú iba Estónci. S nápadom vytvoriť ho prišli štyria mladíci z občianskeho združenia Hlas lesa. Ich cieľom je dostať viac turistov do atraktívnych častí lesa na východe našej krajiny. Verejnosti bola atrakcia sprístupnená 1. septembra 2019.

Do megafónu si môže človek sadnúť a okamžite nasávať zvuky prírody. Obrovská 2,5 tonová stavba má tvar deväťhranného ihlanu, a to zámerne.

Jadro megafónu tvorí sedem prstencov, ktoré pozostávajú celkovo zo 63 častí. Prstence sú prepojené tromi štvormetrovými hranolmi. Tento tvar má vlastnosť, vďaka ktorej koncentruje lúče a vlny odrážajúce sa od jeho stien do jedného bodu. Človek, ktorý sedí v blízkosti tohto bodu, počuje zosilnené zvuky prichádzajúce z okolia a môže pohodlne načúvať, čo mu les hovorí.

 Drevený megafón
Drevený megafón

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje KOCR Severovýchod Slovenska už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.  

Víťazi si ocenenia prevezmú z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského na najväčšej slovenskej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour 23. januára 2020 v Bratislave.

V kategóriách NAJ zariadenie CR, NAJ zamestnanec CR a najobľúbenejší produkt CR si víťazov zvolila verejnosť v online hlasovaní. Online hlasovanie prebiehalo na stránke KOCR Severovýchod Slovenska od 13. decembra 2019 do 13. januára 2020.

Prehľad víťazov v online hlasovaní

Pozri tiež:

ITF SLOVAKIATOUR 2020

Blízke i vzdialené krajiny, atmosféra cestovateľského dobrodružstva a závan voľnosti. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR vo vás pre...

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO - nominovaní v kategórii

Šiesty ročník súťaže NAJ v cestovnom ruchu Prešovského kraja], ktorý vyhlásila KOCR Severovýchod Slovenska, prichádza s novinkou.