Projekt Greenhealth má pomôcť turizmu v Poloninách

Projekt Greenhealth má pomôcť turizmu v Poloninách

Rozvoju územia Národného parku Poloniny má napomôcť nový medzinárodný projekt Greenhealth. Jeho cieľom je sprístupniť lokality regiónu a vybudovať z neho turisticky atraktívne prostredie, avšak s dôrazom na ochranu prírody.  Jedným z partnerov projektu je aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). Spolupracovať v ňom bude jednak s NP Poloniny aj Astronomickým observatórium v Kolonici. V Poloninách nadviaže na rozbehnuté a plánované aktivity zamerané na udržateľný rozvoj a ekoturizmus.

Prešovská krajská samospráva sa stala jedným zo siedmych partnerov projektu Greenhealth (sú z krajín Slovensko, Španielsko, Chorvátsko, Švédsko, Poľsko, Írsko a Nemecko), ktorého hlavnou myšlienkou je zlepšiť odolnosť chránených území. A to prostredníctvom tzv. „mäkkých“ aktivít zameraných na posilnenie väzieb medzi ochranou biodiverzity a ľudským zdravím. PSK cez projekt priamo podporí Národný park Poloniny pri navrhovaní a kreovaní nových produktov cestovného ruchu. Jeho partnerom v spolupráci je okrem NP Poloniny aj Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, ktoré je vysunutým pracoviskom župnej Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.

Poloniny - bukový prales, KOCR SVS

„Poloniny patria medzi naše skvosty a je to región, ktorý má z hľadiska cestovného ruchu a turizmu obrovský, možno zatiaľ skrytý potenciál. Snažíme sa ho rozvíjať prostredníctvom budovania cyklotrás, a menšej infraštruktúry, prostredníctvom podpory malého a stredného podnikania cez špeciálne výzvy zamerané na budovanie ubytovacích zariadení a inovácie služieb a v neposlednom rade pomáhaním tunajším obciam. Národný park Poloniny má rozhodne čo ponúknuť a jeho lokality si zaslúžia pozornosť, aby sem prichádzalo ešte viac turistov. Práve projekt Greenhealth nám v tom môže výrazne pomôcť jednak príkladmi správnej praxe zo zahraničia, ale aj budovaním odborných kapacít  a prípravou nových projektov, samozrejme, to všetko s ohľadom na ochranu prírody,“ priblížil v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Aktivity projektu Greenhealth sa konkrétne zamerajú na návrhy a kreovanie nových produktov cestovného ruchu, ako sú pobyty v prírode, nordic walking, cyklotrasy, lesné kúpele či lesné terapie

Jeho úvodnou fázou bude zriadenie miestneho živého laboratória, tzv. Local Living Labs. Laboratórium predpokladá účasť regionálnych a miestnych zainteresovaných strán, odborných partnerov, zástupcov organizácií pre chránené oblasti či z oblasti zdravotných politík,  akademickej obce a príslušných miestnych i regionálnych úradov na pravidelných stretnutiach. Zaoberať sa budú témou vplyvu chránených území na ľudské zdravie a následne pripravia konkrétnu investíciu, resp. opatrenie v danom území.

 Ďurkovec
Ďurkovec

Ďalšou aktivitou bude vypracovanie čiastkových regionálnych štúdií zapojených partnerov a následne prostredníctvom participácie s miestnym živým laboratóriom príprava spoločnej štúdie vrátane SWOT analýzy a plánov. Projekt tiež počíta s realizáciou a účasťou na medzinárodných vzdelávacích workshopov a v samotnom závere s vyhotovením akčného plánu, ktorý sa bude napĺňať  prostredníctvom zvolených stratégií.

Projekt Greenhealth „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život“ bol schválený v rámci programu Interreg Europe, a jeho vedúcim partnerom je autonómne spoločenstvo regiónu Murcia - Generálne riaditeľstvo životného prostredia. Mal by prispieť k dlhodobému cieľu PSK, ku ktorému sa zaviazal v roku 2018, a to rozvíjať endogénny potenciál okresu Snina.

Zdroj: PSK

Pozri tiež:

Poloniny - turistika

Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom. Pozrite si prehľad najobľúbenejších trás v Poloninách.

Fotosúťaž Choď a foť 2023 čaká na zábery

11. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja.