Slovenské Navalis – Slávnosti sv. Jána Nepomuckého

Slovenské Navalis – Slávnosti sv. Jána Nepomuckého

PROGRAM

Slovenské Navalis – slávnosti sv. Jána Nepomuckého (patróna všetkých námorníkov a ľudí od vody) Kvakovce, Domaša Dobrá, 27. Júna 2020

Slovenské Navalis plagát

Piatok: 26.6.2020

19:00 letisko Svidník

 • Privítanie delegácie z Prahy na čele s J.Em. kardinálom Dominikom Dukom
 • Ďalší členovia delegácie: Zdeněk Bergman – prievozník Pražský, Vojtech Pokorný – predseda spolku sv. Jána Nepomuckého

Prítomní:

 • Jaroslav Makatúra (starosta obce Malá Domaša, predseda OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš)
 • Ľubica Zubková (starostka obce Dlhé Klčovo)
 • Folklórny súbor Rovina

 

20:00 Príjazd na Domašu – hotel Zelená Lagúna

Privítanie delegácie na Domaši

Prítomní:

 • Radovan Kapraľ – starosta obce Kvakovce
 • Silvia Manduľáková – riaditeľka hotela Zelená Lagúna
 • Martina Timková – predsedníčka komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce
 • Mária Telepunová – starostka obce Nová Kelča
 • Ján Jakubov – starostka Turany nad Ondavou
 • Ladislav Vrabeľ – starosta obce Bžany
 • Michal Flešár – starosta obce Holčíkovce
 • Lenka Hierzer Štiber – starostka obce Slovenská Kajňa

       

Sobota: 27.6.2020

11:30 Návšteva kardinála Dominika Duku v obci Dlhé Klčovo

 • Odhalenie a požehnanie pamätnej tabule rehoľníkom a politickým väzňom pátrovi P.RNDR. Jánovi Janokovi CSsR a pátrovi MUDr. Jánovi Janokovi CSsR. (rímskokatolícky kostol Dlhé Klčovo)
 • Prítomný aj emeritný biskup Alojz Tkáč

 

12:30 Stretnutie so zástupcami obce Dlhé Klčovo a občanmi v Kultúrnom dome

 

19:15 Slovenské Navalis – Domaša Dobrá – hlavná pláž

(záštitu nad podujatím prevzali prof. Vladimír Krčméry a Milan Majerský – župan PSK )

Hlavný program:

 • Anna Servická - vystúpenie
 • Slávnostná svätá omša Za uzdravenie sveta (celebruje kardinál Dominik Duka – arcibiskup Pražský a Mons. Bernard Bober – metropolita Košický)
 • doprovod zbor a orchester PUĽS-u.
 • Sima Martausová – koncert – poďakovanie zdravotníkom a ľuďom v prvej línii pri boji s koronavírusom – pozdrav profesora Krčméryho Domašanom
 • Slávnostné požehnanie lodí a ľudí od vody z paluby výletnej lode Bohemia (požehnanie vykoná kardinál Dominik Duka a Mons. Bernard Bober)
 • Veľkolepý ohňostroj odpálený z vody
 • Vystúpenie PUĽS-u

 

22:00 Zelená lagúna – záverečné poďakovanie účinkujúcim a hosťom

 

Nedeľa, 28.6.2020

 11:00 Odpustová slávnosť v kostolíku na Trepci

 • stretnutie rodákov zo zatopených obcí Trepec a Dobrá nad Ondavou
 • práve v tomto kostolíku sa ľudia v roku 2017 symbolicky prvý krát modlili za prinavrátenie výletnej lode na Domašu
 • prvý krát v histórii pôjdu rodáci zo zatopených obcí ku kostolíku výletnou loďou
 • za týmto účelom bolo pri kostolíku umiestnené nové prístavné mólo, ktoré bude slúžiť v budúcnosti aj prepravu svadobčanov a bohoslužby
 • loď s rodákmi zo zatopených obcí odchádza z hlavného prístavu na Dobrej na Nábrežnej ulici č. 1 v nasledovných časoch: o 09:00 hodine – prvá várka, o 10:00 hod. - druhá várka aj s kardinálom a folklórnym súborom Rovina

12:30 Pohostenie pri kostolíku

13:30 Odchod

 Mapa
Mapa

 

Bližšie informácie:

Michaela Zdražilová – OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš (M: 0905 147 101 )

Novinka na Domaši:

Hotelový rezort Zelená Lagúna na počesť vzácnej návštevy uvedie do ponuky špeciálny dezert pripravený hotelovým cukrárom pod názvom „Kardinálové rezy“, ktorý  budú môcť návštevníci hotela ochutnať počas celého mesiaca júl.

Pozri tiež:

Slovenské Navalis