Staň sa dobrodruhom - výtvarná súťaž

Staň sa dobrodruhom - výtvarná súťaž

Zapojte sa do výtvarnej súťaže, ktorú realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín už po tretíkrát. Je určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl. Ich úlohou je namaľovať, resp. nakresliť pre nich najkrajšiu atraktivitu z územia Horného Zemplína, ktorú doteraz navštívili alebo chcú navštíviť. Čakajú na nich zaujímavé ceny, ako sú drobná elektronika či spoločenské hry. O aké výhry pôjde, sa dozvedia postupne na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

oocr_stan_sa_dobrodruhom_2023_fb_05-2

Originál maľby/kresby na výkrese spolu s identifikačnými údajmi - názov objektu/lokality, meno, priezvisko, vek, úplná adresa a súhlas so zverejnením diela na prezentačné účely treba odoslať na adresu Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa.

Uzávierka súťaže je 30. novembra 2023. Príspevky bude hodnotiť trojčlenná porota. Ocenené budú tri najlepšie diela osobitne na prvom a druhom stupni. Každý účastník bude zároveň odmenený zaujímavými propagačnými materiálmi. 

Štatút súťaže nájdete na tomto odkaze: https://lnk.sk/oaeu.

Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Zdroj: OOCR Horný Zemplín

 

POZRI TIEŽ:

 

TOP výlety:

Všetky výlety