Svetlo z východu: Konferencia venovaná mariánskemu kultu

Svetlo z východu: Konferencia venovaná mariánskemu kultu

PREŠOV (23. 6. 2017) -  Podkarpatské vojvodstvo ako jeden z poľských partnerov cezhraničného projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu pripravilo inšpiratívnu konferenciu na tému Miesta mariánskeho kultu na poľsko-slovenskom pohraničí. Dvojdňovej konferencie sa zúčastnila aj KOCR Severovýchod Slovenska, ktorá je tiež projektovým partnerom.

Projekt Svätomariánska púť – Svetlo z východu je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. Je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Hlavným partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj, jedným z trinástich partnerov je aj krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Hlavným cieľom projektu Svätomariánska púť je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu cestovného ruchu. Projekt odštartoval 1. januára 2017 a potrvá dva roky.  Jeho ambíciou je podporiť náboženský turizmus a doplniť chýbajúcu infraštruktúru na známych pútnických miestach. Nakoľko ide o veľký projekt s partnermi na oboch stranách hranice, potrebná je vzájomná spolupráca a spoločné stretnutia, ktorých výstupy vyústia do komplexného produktu CR. Jedným zo stretnutí bola konferencia venovaná Miestam mariánskeho kultu na poľsko-slovenskom pohraničí.

Dvojdňovú konferenciu v Krasiczynie (21. – 22. 6. 2017) pripravilo Podkarpatské vojvodstvo a prítomným priblížila kultúrne, turistické a marketingové možnosti mariánskych pútí a mariánskej tematiky. Účastníci konferencie spoznali miesta mariánskeho kultu zapojené do projektu, ale aj ďalšie miesta s potenciálom doplnenia náboženského turizmu na predmetnom území.

IMG_1041.jpg

 

Hodnotnými boli tiež informácie o budovaní produktu aktívneho turizmu aj inšpiratívne príklady, ako funguje mariánska tematika v turistickom ruchu vo svete. KOCR Severovýchod Slovenska v projekte participuje práve na tvorbe turistického produktu, k našim aktivitám patrí napr. vytvorenie mobilnej aplikácie, pútnických pasov, prezentácia produktu vonkajšou galériou i projektovou piesňou, značenie pútnickej trasy a mnoho ďalších aktivít, pre ktoré sú získané informácie inšpiratívne a užitočné,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Fogas_prezencaia-v-PL.jpg

 

Inšpirovať sa môžete aj vy, v prílohe nájdete prezentácie preložené do slovenského jazyka:

Miesta mariánskeho kultu v Podkarpatskom vojvodstve

Miesta mariánskeho kultu na Slovensku a v Prešovskom kraji

Turistické atraktivity poľsko-slovenského pohraničia - Kladné a záporné stránky

Propagačné a predajné nástroje turistického produktu

Pútnický turizmus ako turistický produkt. Ako vytvoriť konkurencieschopný turistický produkt?

Pútnické cesty a náboženský turizmus v Poľsku a vo svete

Význam kultu Panny Márie v symbolike Cirkvi

Aktívne na Mariánskej ceste - Produkt aktívneho turizmu

interreg.png

Ďalšie informácie o projekte

 

Súbory na stiahnutie: