Vihorlatské múzeum pri záchrane kultúrnych a historických hodnôt

Vihorlatské múzeum pri záchrane kultúrnych a historických hodnôt

Pokračuje reštaurovanie izby uhorských kráľov

Aj v tomto roku pokračuje Vihorlatské múzeum v Humennom v reštaurovaní Izby uhorských kráľov, jednej zo štyroch zachovaných miestností renesančného kaštieľa s bohatou iluzívnou výzdobou na stenách a stropoch. Reštaurátorské práce prebiehali v rámci grantovej schémy Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom. V roku 2021 získalo múzeum finančný príspevok na reštaurovanie nárožných plátien a výplní a vytvorenie nového závesného systému.

3.

Veľkolepá interiérová výzdoba kaštieľa vznikla v 18. storočí vďaka rodine Csákyovcov, ktorí zadali túto úlohu svojmu dvornému maliarovi Martinovi Johannovi Schmidtovi (1718 - 1801). Kvôli nekvalitnej omietke, na ktorú sa nedalo maľovať, vytvoril autor v Izbe uhorských kráľov sériu pätnástich veľkých a pätnástich malých obrazov na plátne doplnených textami na dreve. Aby bola výzdoba kompletná a ničím nerušená, na plátno namaľoval aj ornamenty nároží a na drevo výplne medzi jednotlivými obrazmi.
Posledným krokom bolo ich upevnenie na steny.

2.

V súčasnosti v ateliéri akad. maliara Ľubomíra Cápa v Prešove prebieha reštaurovanie posledných častí unikátnej výzdoby Izby uhorských kráľov. Nasledovať bude inštalácia obrazov vo východnej časti miestnosti. Aj týmto projektom prispieva Vihorlatské
múzeum k záchrane nášho kultúrneho dedičstva.

1.

Snímky:
1. Detail rohového severovýchodného nárožia počas rekonštrukcie
2. Detail rohového severovýchodného nárožia po zdvojení plátna
3. Akad. maliar Ľubomír Cáp v ateliéri počas reštaurovania malieb na plátne z Izby uhorských kráľov Vihorlatského múzea v Humennom

Zdroj: Archív VM

POZRI TIEŽ:

Kaštieľ a skanzen v Humennom

Jednou z mnohých kultúrnych pamiatok Zemplína je renesančný kaštieľ v Humennom. K nádhernému interiéru kaštieľa patrí aj izba Márie Terézie. Má nezvyčajný osemuholníkový tvar a ukrýva pätoro tajných dverí. Neďaleký skanzen predstavuje život obyčajného dedinského ľudu.