Výstavba EuroVelo 11 pokračuje

Výstavba EuroVelo 11 pokračuje

Už o chvíľu budú môcť cyklisti objavovať kultúrne a prírodne zaujímavosti v poľskom a slovenskom pohraničí. V rámci projektu EuroVelo 11 poľský partner Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muzsyna pracuje na dokončení dvoch lávok, ktoré umožnia cyklistom bezpečný prechod z poľskej na slovenskú stranu a naopak.

Prvá lávka bude spájať obce Legnavu a Milik. Na prácach sa intenzívne pracuje a dokončenie je plánované v apríli 2020.

 výstavba lávky Milik - Legnava Zdroj foto: Ireneusz Leszyński
výstavba lávky Milik - Legn...

Výstavba druhej lávky prebieha v obciach Malý Lipník-Andrzejówka. Výstavba lávok umožní priamy kontakt medzi obyvateľmi pohraničných oblastí.

 výstavba lávky Andrzejówka Ługi - Mały Lipnik Zdroj foto: Ireneusz Leszyński
výstavba lávky Andrzejówka...

Hlavný partner projektu Muszyna zabezpečí vytvorenie cyklotrasy na poľskej strane (7,7 km), vybudovanie dvoch lávok a cyklodopočívadla v obci Milik. Slovenský partner Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa zabezpečí opravu a vybudovanie celkovo 20,43 km cyklistickej trasy, príjazdové cesty pre 2 lávky na rieke Poprad v obci Legnava a Malý Lipník. V obci Sulín bude vybudované nové turistické infocentrum. Tretí partner, KOCR Severovýchod Slovenska zabezpečí značenie celkovo 100 km novovybudovaných cyklotrás a existujúcich ciest s nízkou intenzitou prevádzky, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy. 

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú  3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_CMYK