F08-2010K_Cergov_02_Milan-Kapusta.jpg

Vrch Čergov

Vrch Čergov je nepochybne jeden z najznámejších vrcholov, po ktorom dostalo pomenovanie celé pohorie. Nachádza sa vo východnej časti hlavného hrebeňa.  Na vrchole je umiestnený geodetický bod, náučná tabuľa a známy samorast s tabuľou označenia vrchola. Dnes sú výhľady obmedzené na juhovýchod až juhozápad na Stráže, Kapušiansky hrad, Prešov, Lysú a jej bočný hrebeň. 

120 dní pod snehom

Podnebím patrí Čergov k chladným oblastiam. Priemerné denné teploty v zimných mesiacoch predstavujú -3 až -6°C, počet zimných dní sa pohybuje od 120 až do 160. Letných dní s teplotami 14 – 16°C je v oblasti 10 až 30 ročne.

Viac ako 80% územia pokrývajú zmiešané lesy s prevahou listnatých stromov: buky, javory, hraby, duby i brezy. Z ihličnanov sa tu vyskytujú prevažne smreky. Miestu faunu reprezentujú rozmanité vtáčie druhy.

PRÍSTUP:

Výstup je možné uskutočniť z viacerých začiatočných bodov, napríklad obce Hertník alebo Fričkovce.

 

Trasa č.1:

Začiatok trasy: Fričkovce (435 m n. m.)

Koniec trasy: Vrch Čergov (1050 m n. m.)

Čas: 2:15 h / Tvoj čas:

Vzdialenosť: 7 km

Stúpanie: ↗ 615 m

Klesanie: ↘ 10 m

Najvyšší bod: 1050 m n. m.

Najnižší bod: 435 m n.m.

 

Trasa č.2:

Začiatok trasy: Hertník (460 m n. m.)

Koniec trasy: Vrch Čergov (1050 m n. m.)

Čas: 2:50 h / Tvoj čas:

Vzdialenosť: 7,7 km

Stúpanie: ↗ 715 m

Klesanie: ↘ 125 m

Najvyšší bod: 1050 m n. m.

Najnižší bod: 460 m n.m.

 

POZRI TIEŽ:

Chata Čergov

Horská chata Čergov (920 m n.m.) je jedinou horskou chatou v Čergovskom pohorí. Chata je situovaná v rovmomennom sedle v juhovýchodnej časti čergovské...

 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Motorest Jose6.57 km
Sypanec – Pizza & Bar7.42 km
Hoský hotel Šport Lysá9.42 km
Hotel Javorná9.42 km
Hotel Šomka **9.42 km
Sypanec – Pizza & Bar7.42 km
Hotel Šomka **9.42 km
Hoský hotel Šport Lysá9.42 km
Hotel Javorná9.42 km
Hotel Bellevue*** Bardejov9.76 km