watermark

NPR Čergovská javorina

NPR Čergovská javorina sa nachádza na SZ od Hradiska v závere Suchého potoka. Tvoria ju bukové javoriny a javorové bučiny. Je jedinečnou ukážkou zachovalých sutinových spoločenstiev flyšového územia.

Najvýznamnejším floristickým elementom je skopólia kranská (Scopolia carniolica), ktorá okrem Čergova nikde inde na území okresu Prešov nerastie.

 

Zdroj: www.sopsr.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hoský hotel Šport Lysá7.34 km
Hotel Javorná7.34 km
Hotel Šomka **7.34 km
Sypanec – Pizza & Bar7.64 km
Motorest Jose8.87 km
Hotel Šomka **7.34 km
Hoský hotel Šport Lysá7.34 km
Hotel Javorná7.34 km
Sypanec – Pizza & Bar7.64 km
Hotel Torysa ***9.86 km