Chránený areál Holá hora

Chránený areál Holá hora (od roku 1990) sa nachádza v intraviláne mesta Prešov. Tvorí ho Kolmanova záhrada, ktorá plní funkciu mestského parku a záhradná časť ekocentra „Holá Hora”, ktoré plní funkciu ekologickej výchovy.

Na týchto miestach boli v minulosti snahy vytvoriť genofondovú plochu na účely pestovania chránených a ohrozených druhov rastlín východoslovenského regiónu za účelom posilnenia ich populácií v prírode.

V areáli Ekocentra sa nachádza živý zookútik – akváriá, teráriá a voliery pre vtáctvo i domáce hospodárske zvieratá, ktoré slúžia taktiež na ekovýchovné účely. Vysokú dendrologickú hodnotu má aleja stromov tvorená 48 hrabmi, 15 javormi a lipou. Z flóry tu možno nájsť rastlinné čeľade lipnicovité a plošne najrozšírenejší mätonoh trváci.

 

Zdroj: www.sopsr.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov1.43 km
Camp ZLATÉ KOPYTO23.50 km
Hotel Dukla Prešov1.43 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh9.56 km
Horský hotel Javorná17.36 km
Camp ZLATÉ KOPYTO23.50 km
Ranč Zaľubova25.94 km