Areál Kolmanovej záhrady. Foto: Ing. Mgr. Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0

Chránený areál Holá hora

Chránený areál Holá hora (od roku 1990) sa nachádza v intraviláne mesta Prešov. Tvorí ho Kolmanova záhrada, ktorá plní funkciu mestského parku a záhradná časť ekocentra „Holá Hora”, ktoré plní funkciu ekologickej výchovy.

Na týchto miestach boli v minulosti snahy vytvoriť genofondovú plochu na účely pestovania chránených a ohrozených druhov rastlín východoslovenského regiónu za účelom posilnenia ich populácií v prírode.

V areáli Ekocentra sa nachádza živý zookútik – akváriá, teráriá a voliery pre vtáctvo i domáce hospodárske zvieratá, ktoré slúžia taktiež na ekovýchovné účely.

Vysokú dendrologickú hodnotu má aleja stromov tvorená 48 hrabmi, 15 javormi a lipou. Z flóry tu možno nájsť rastlinné čeľade lipnicovité a plošne najrozšírenejší mätonoh trváci.

 

Zdroj: www.sopsr.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: Ing. Mgr. Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://lnk.sk/mowO

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Turistická ubytovňa Mladosť0.26 km
Penzión Opál1.10 km
Hotel AVALANCHE***1.10 km
Kaštieľ Fričovce1.10 km
ROYAL M1.10 km
Turistická ubytovňa Mladosť0.26 km
Gardenapartments0.98 km
Kaštieľ Fričovce1.10 km
Garni Hotel VELICKÝ ZÁMOČEK1.10 km
Hotel AVALANCHE***1.10 km