Evanjelický kostol v Hanušovciach nad Topľou. Foto: www.svatomarianska-put.sk

Evanjelický kostol v Hanušovciach nad Topľou

Počas vlády cisára Jozefa II., ktorý v roku 1781 vydal Tolerančný patent zrovnoprávňujúci všetky vierovyznania v Rakúsko-Uhorsku, si hanušovský evanjelici v roku 1783 od jari do leta postavili tento chrám. 20. augusta ho slávnostne posvätil superintendent Samuel Nikolai.

 

Zdroj: www.hanusovcenadtoplou.sk

Titulná foto: www.svatomarianska-put.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia u Hricka0.44 km
Penzión Eden0.70 km
Motorest Čepcov9.22 km
Hotel Alfa ***10.12 km
Hotel Šport12.17 km
Penzión Eden0.70 km
Hotel Alfa ***10.12 km
Penzión Tatra12.14 km
Hotel Šport12.17 km
Kemp Tíšava12.46 km