Evanjelický kostol v Hanušovciach nad Topľou

Počas vlády cisára Jozefa II., ktorý v roku 1781 vydal Tolerančný patent zrovnoprávňujúci všetky vierovyznania v Rakúsko-Uhorsku, si hanušovský evanjelici v roku 1783 od jari do leta postavili tento chrám. 20. augusta ho slávnostne posvätil superintendent Samuel Nikolai.

 

Zdroj: www.hanusovcenadtoplou.sk