Evanjelický kostol v Hanušovciach nad Topľou

Počas vlády cisára Jozefa II., ktorý v roku 1781 vydal Tolerančný patent zrovnoprávňujúci všetky vierovyznania v Rakúsko- Uhorsku, si hanušovský evanjelici v roku 1783 od jari do leta postavili tento chrám. 20.augusta ho slávnostne posvätil superintendent Samuel Nikolai. Zdroj:www.hanusovcenadtoplou.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Zelená Lagúna ****14.36 km
Hotel Dukla Prešov19.11 km
Hotel Zelená Lagúna ****14.36 km
Ranč Zaľubova14.74 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh15.19 km
Hotel Dukla Prešov19.11 km