Evanjelický kostol v Spišskej Belej. Foto: spisskabela.sk

Evanjelický kostol v Spišskej Belej

Reformácia sa v priebehu 16.st. veľmi rýchlo šírila na území Spiša aj vďaka početnému nemeckému etniku, ktoré tu už stáročia žilo. Lutherovo učenie sa šírilo prostredníctvom študentov a obchodníkov, a bolo prijímané s nadšením. Slobodné obyvateľstvo miest konvertovalo na luteranizmus a vzniknutá situácia vyústila do preberania katolíckych kostolov protestantmi. V Spišskej Belej bol kostol sv. Antona Pustovníka v držbe protestantov od r.1545 do r.1674. Po navrátení kostola katolíkom nastalo obdobie náboženskej neslobody, ktoré ukončil až Tolerančný patant Jozefa II. v r.1781. Základný kameň nového kostola bol položený 07.05.1784 a stavba bola dokončená v r.1786. Architektúra kostola vychádza z odlišných liturgických potrieb protestantov, čo naplno zohľadňuje jednoloďový sieňový priestor s jediným centrálnym oltárom. Pôdorys kostola je krížový, pričom transept má krátke výstupky, zaklenutý je pruskými klenbami a kupolou nad krížením. Mobiliár kostola tvoria neskorobarokový oltár z konca 18.st., v strede stĺpovej architektúry je obraz Krista zachraňujúceho sv. Petra na mori z 1.pol.19.st. Kazateľnica je rokoková z r.1792, je zdobená tordovanými stĺpmi, rokajovou ornamentikou a maľbou Dobrého pastiera. Po obvode lode sa na východnej, severnej a západnej strane rozkladá barokovo-rokoková empora-tribúna pomaľovaná kvetmi a listami z r.1792. Súčasťou interiéru je aj rokoková krstiteľnica z konca 18.st .

 

Zdroj textu a titulnej foto: www.spisskabela.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia v mlyne0.17 km
Reštaurácia pod vežou0.20 km
Penzión VILA PETRA ***0.22 km
Motorest Goral0.35 km
Koliba nad traťou4.74 km
Penzión VILA PETRA ***0.22 km
Penzión U Jakuba5.89 km
Hotel Club***6.55 km
Penzión Gardoš6.62 km
Penzión Andrea6.73 km