herliansky gejzir

Herliansky gejzír

Herliansky gejzír sa od klasických gejzírov odlišuje situovaním vo vulkanických vrchoch so skončenou sopečnou činnosťou a zásadne tým, že sa umelo aktivizoval vrtom hlbokým 404,5 m, ako aj nízkotermálnou vodou. Za zrod môže Herliansky gejzír ďakovať rozkvetu miestnych kúpeľov v 19. storočí, pre ktoré bolo treba zabezpečiť dostatok liečivej minerálnej vody.

Čas medzi erupčnými periódami závisí od zrážkovej činnosti.Pri väčších zrážkach sa skracuje a naopak. Energiou spôsobujúcou erupciu je kysličník uhličitý pochádzajúci sčasti z vulkanitov a sčasti z mezozoických karbonátových súvrství,. Podľa priemerných údajov erupčnej činnosti Herlianský gejzír za 120 rokov svojej aktivity eruptoval vyše 40 000 ráz a v tomto časovom období z útrob zeme pri erupčnej činnosti vystreklo na povrch 20 mil. m3 mineralizovanej vody.

Herliansky gejzír sa nachádza v obci Herľany.

Zdroj: Obec Herľany

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Zaľubova12.45 km
Penzión Família15.99 km
Hotel Patriot ***17.34 km
House Hamm17.57 km
Reštaurácia Bonnes17.73 km
Ranč Zaľubova12.45 km
Penzión Família15.99 km
Hotel Patriot ***17.34 km
House Hamm17.57 km
Hotel Zátoka17.96 km