200608012134490.Kostol sv.Anny

Kostol sv. Anny

Kostol sv Anny v Podolínci sa nachádza na mestskom cintoríne. Objekt bol postavený v troch stavebných etapách. Najstaršiu časť tvorí podkovitá románska stavba z 13. storočia, ku ktorej začiatkom 14. storočia pristavali ďalšiu centrálnu, oktogonálnu stavbu. Okolo roku 1600 pristavali na západnej strane pozdĺžnu loď, ktorú spojili s oktogónom vybúraním jeho troch západných stien. Apsida má pôvodnú románsku konchu a otvára sa do oktogónu štíhlym triumfálnym oblúkom. V oktogóne je neuplná kláštorná klenba bez rebier, vo vrchole s okrúhlym otvorom pre lano k zvončeku do vežičky. Loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. K južnej strane apsidy a oktogónu je pristavaná sakristia. Kaplnka nad polygónom je zastrešená kužeľovitou strieškou s laternou a cibuľkou. Objekt bol roku 1880 a 1970 reštaurovaný. Zdroj: www.podolinec.eu

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Nestville Taberna7.48 km
Hotel Familia10.45 km
Penzión VILA PETRA ***10.72 km
Salaš u Franka10.80 km
Motorest Goral10.92 km
Nestville apartments7.43 km
Hotel Familia10.45 km
Penzión VILA PETRA ***10.72 km
Penzión Gurmen11.04 km
Penzión Litmanová12.48 km

Aktuálne podujatia: