200608012134490.Kostol sv.Anny

Kostol sv. Anny

Kostol sv Anny v Podolínci sa nachádza na mestskom cintoríne. Objekt bol postavený v troch stavebných etapách. Najstaršiu časť tvorí podkovitá románska stavba z 13. storočia, ku ktorej začiatkom 14. storočia pristavali ďalšiu centrálnu, oktogonálnu stavbu. Okolo roku 1600 pristavali na západnej strane pozdĺžnu loď, ktorú spojili s oktogónom vybúraním jeho troch západných stien. Apsida má pôvodnú románsku konchu a otvára sa do oktogónu štíhlym triumfálnym oblúkom. V oktogóne je neuplná kláštorná klenba bez rebier, vo vrchole s okrúhlym otvorom pre lano k zvončeku do vežičky. Loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. K južnej strane apsidy a oktogónu je pristavaná sakristia. Kaplnka nad polygónom je zastrešená kužeľovitou strieškou s laternou a cibuľkou. Objekt bol roku 1880 a 1970 reštaurovaný. Zdroj: www.podolinec.eu

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Koliba Studnička Vyšné Ružbachy4.27 km
Reštaurácia KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka16.36 km
Ranč Čajka17.72 km
Hotel Kontakt21.81 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy4.27 km
Wellness Grandhotel Strand Vyšné Ružbachy4.27 km
CROCUS Kežmarské Žľaby19.71 km
Hotel Kontakt21.81 km
Grandhotel Praha23.05 km