renesanca_zvonica_podolinec

Renesančná zvonica v Podolínci

Renesančná zvonica – objekt z roku 1659 začleňujeme k tzv. východoslovenskej renesancii. Dvojpodlažná hranolová stavba, ukončená dvojradovou renesančnou atikou so slepou arkatúrou a vyzbrojovanými volutovými štítkami. V polovici je delená kordónovou rímsou. V poschodí sú dvojité a trojité okná s polkruhovým ukončením. Na južnej strane je prístavba s arkádovým schodišťom, ktoré vedie do poschodia zvonice.

Vo zvonici sa nachádzajú dva gotické zvony v priemeroch 80 a 100 cm. Na jednom plášti zvonu je trikrát krížik a na druhom je nápis.

201211130945390.zvonica_a_farsky_kostol.jpg

Foto: Severovýchod Slovenska - KOCR

Renesančná zvonica sa dostala aj na oficiálnu poštovú známku Slovenska z emisie "Krásy našej vlasti - renesančné zvonice". Dňa 19.5.2006 bola táto známka slávnostne inaugurovaná v meste Podolínec. Zdroj: www.podolinec.eu

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Koliba Studnička Vyšné Ružbachy5.53 km
Ranč Čajka16.41 km
Reštaurácia KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka16.75 km
Hotel Kontakt20.54 km
Hotel Hubert **** Vital Resort29.75 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy5.53 km
Wellness Grandhotel Strand Vyšné Ružbachy5.53 km
CROCUS Kežmarské Žľaby18.50 km
Hotel Kontakt20.54 km
Grandhotel Praha21.78 km