Kostol sv. Petra a Pavla, Bardejov

Kostol sv. Petra a Pavla v Bardejove patrí grécko-katolíckej cirkvi. Eklektická stavba z rokov 1901 – 1902 je postavená pri hradobnej priekope v juhozápadnej časti historického jadra mesta. Na fasáde prevažujú neorománske prvky. Kostol má pozdĺžny jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom zaklenutý pruskými klenbami. Hlavný oltár je z roku 1903, ikonostas z roku 1914.

Kostol je zasvätený svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi a slúži pre veriacich katolíkov východného obradu, ktorí sa do Bardejova prisťahovali prevažne z okolitých rusínskych obcí.

 

Zdroj: www.bardejov.sk