cierny kostol

Starý kláštor minoritov - Čierny kostol

Na konci Kláštorskej ulice stojí kostol minoritov, nazývaný tiež Gymnaziálny kostol alebo Čierny kostol. Pochádza z prvej polovice 14. storočia a na jeho stavbu použili peniaze, ktoré poskytol v roku 1309 magister rytier Donč. Je to jeden z najväčších kostolov na Slovensku, ktorý je ukážkou vynikajúceho stavebného umenia obdobia gotiky. Zdroj: www.rkc.levoca.sk

Budova starého kláštora minoritov, s rajským dvorom a zo všetkých štyroch strán s otvorenou arkádovou krížovou chodbou, sa na západnej strane opiera o vnútorný múr mestských hradieb a na južnej strane o kostol. Na východnej strane chodby bola kapitulná sieň, refektár a knižnica. Severné krídlo kláštora v druhej polovici 17. storočia prestavali. K prestavbe kláštora došlo aj v 30 – tych rokoch 20. storočia, kedy bol prestavovaný aj priľahlý kostol.

Na prízemí kláštora sa nachádza z čias jeho vzniku jediná úplne zachovaná krížová chodba na Slovensku. Z gotického interiéru sa zachovala Madona a nástenné maľby zo 14. a 15. storočia. Aj ďalšie miestnosti v prízemí sú zaklenuté gotickou krížovou klenbou. Dnes je v budove starého minoritského kláštora cirkevné gymnázium.

[caption id="attachment_9597" align="alignnone" width="768"]cierny-kostol2-1.jpg Foto: www.rkc.levoca.sk[/caption]

V noci, v okolí kostola počuť občas šuchot kožených sandálov zahaleného mnícha bez hlavy, ktorého duch ešte stále stráži miesto, kde voľakedy stála stará studňa, dôležitá pre Levočanov. Jeho telo, oddelené od hlavy sa našlo pri archeologických nálezoch v niekdajšom kláštore. Pri kostole sa nachádza Poľská brána. Zdroj: www.ik.levoca.eu

Pozri tiež:

Poľská brána v Levoči

[caption id="attachment_9608" align="alignnone" width="600"]polska_brana1-1.jpg Foto: http://www.iereus.wz.cz[/caption]

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka16.06 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.41 km
Hotel Kontakt27.01 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.69 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.41 km
Hotel Kontakt27.01 km
Grandhotel Praha27.51 km
CROCUS Kežmarské Žľaby28.07 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.69 km