hradby_34_D

Fortifikačný systém v Levoči

Levoča bola už v 13. storočí obklopená mohutnými mestskými hradbami, ktoré sa zachovali okolo celého mesta, okrem jeho južnej časti, až do dnešných čias. Až do 18. storočia boli hradby častokrát upravované a prestavované. Pôvodne mali dĺžku 2,5 km. Dodnes sa zachovali asi 2/3 z tejto dĺžky.

Do mesta sa vstupovalo tromi bránami. Vyšná, dnes Košická brána a Menhardská brána sa zachovali do súčasnosti, tretiu bránu v minulom storočí zbúrali. Košická brána mala pôvodne padací most a barbakan. V roku 1982 ju zrekonštruovali.

[caption id="attachment_9628" align="alignnone" width="800"]kosicka_brana_levoca-1.jpg Foto: www.mapio.net[/caption]

Hradby boli opevnené 13 – 16 baštami a vežami, z ktorých sa päť zachovalo. Celé hradby tvorili vlastne dva pásy múrov, pričom vnútorný pás dosahoval niekde výšku až 8 m. Za ním nasledoval parkan široký 4,5 – 6 m a parkanový múr. Pred ním sa nachádza hradobná priekopa, ktorú bolo možné podľa potreby napustiť vodou. Dnes sú za hradbami zo severnej a západnej strany vychádzkové chodníky. Zdroj: www.ik.levoca.eu

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka16.02 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.32 km
Hotel Kontakt27.00 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.72 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.32 km
Hotel Kontakt27.00 km
Grandhotel Praha27.50 km
CROCUS Kežmarské Žľaby28.04 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.72 km