polska_brana

Poľská brána v Levoči

Poľská brána v Levoči bola pristavaná k západnému múru Gymnaziálneho kostola a vnútornému pásu mestských hradieb. Pochádza pravdepodobne z 15. storočia.

Veža s gotickým priechodom slúžila zo začiatku na obranu, neskoršie mala aj zvony. Mestskou bránou v skutočnosti nikdy nebola a v minulosti ju nazývali aj Brána pod jednou vežou alebo Kláštorská veža.

Každú noc malo na hradbách službu dvanásť strážnych, na kostolnej veži štyria trubači a jeden hlásnik, pretože veže kostolov a radnica slúžili ako najlepšie pozorovateľne.

Poľská brána v Levoči bola bola zreštaurovaná v rokoch 1981 – 1982.

 

Zdroj textu a titulnej foto: www.ik.levoca.eu

 

POZRI TIEŽ:

Starý kláštor minoritov – Čierny kostol

Na konci Kláštorskej ulice stojí kostol minoritov, nazývaný tiež Gymnaziálny kostol alebo Čierny kostol. Pochádza z prvej polovice 14. storočia a na jeho stavbu použili peniaze, ktoré

Levoča

Historická časť mesta spolu s Dielom Majstra Pavla je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Za mohutnými hradbami sa nachádza viac ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok!

Fortifikačný systém v Levoči

Levoča bola už v 13. storočí obklopená mohutnými mestskými hradbami, ktoré sa zachovali okolo celého mesta, okrem jeho južnej časti, až do dnešných čias. Až do 18. storočia boli

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka16.03 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.44 km
Hotel Kontakt26.98 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.65 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.44 km
Hotel Kontakt26.98 km
Grandhotel Praha27.48 km
CROCUS Kežmarské Žľaby28.04 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.65 km