polska_brana

Poľská brána v Levoči

Poľská brána bola pristavaná k západnému múru kostola a vnútornému pásu mestských hradieb. Pochádza pravdepodobne z 15. storočia. Veža s gotickým priechodom slúžila zo začiatku na obranu, neskoršie mala aj zvony. Mestskou bránou v skutočnosti nikdy nebola a v minulosti ju nazývali aj Brána pod jednou vežou alebo Kláštorská veža.

Každú noc malo na hradbách službu dvanásť strážnych, na kostolnej veži štyria trubači a jeden hlásnik, pretože veže kostolov a radnica slúžili ako najlepšie pozorovateľne. Zreštaurovali ju v rokoch 1981 – 1982. Zdroj: www.ik.levoca.eu

[caption id="attachment_9608" align="alignnone" width="600"]polska_brana1-1.jpg Foto: www.iereus.wz.cz[/caption]

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka16.03 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.44 km
Hotel Kontakt26.98 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.65 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.44 km
Hotel Kontakt26.98 km
Grandhotel Praha27.48 km
CROCUS Kežmarské Žľaby28.04 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.65 km