Súsošie Immaculaty

Dominantou severnej časti námestia Prešova je obnovené barokové súsošie Immaculaty, obklopené parčíkom, Prešovčanmi nesprávne nazývané Trojica. Na tomto mieste stálo od marca do septembra 1687 popravisko prešovského krvavého súdu. Práve tu dali jezuiti r. 1751 z nie celkom jasných dôvodov (pravdepodobne aby vykorenili tradíciu Prešovských jatiek a protestantských martýrov) postaviť súsošie Immaculaty. Väčšinu peňazí na stavbu (1200 zlatých) odkázal v závete mešťan Ján Rudiger Feigenbuz, ďalšie darovali grófky Csákyová a Pethöová. Pieskovcové súsošie v podobe trojdielneho podstavca so sochami štyroch svätcov je dielom neznámeho umelca. Dominantu diela tvorí pozlátená socha Madony s dieťaťom, korunou a žezlom. Z pôvodných sôch na podstavci sa dodnes zachovali iba plastiky sv. Mikuláša a sv. Jána Nepomuckého. Silne poškodené a zvetrané súsošie bolo reštaurované r. 1967 a najnovšie v r. 1995-1997. Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.59 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.28 km
Hotel Dukla Prešov0.59 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh9.10 km
Horský hotel Javorná17.31 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.28 km
Ranč Zaľubova25.22 km