Night Trojica Prešov. Foto Jano Štovka, MQEP

Súsošie Immaculaty

Dominantou severnej časti námestia Prešova je obnovené barokové súsošie Immaculaty, obklopené parčíkom, Prešovčanmi nazývané tiež Trojica.

Na tomto mieste stálo od marca do septembra 1687 popravisko prešovského krvavého súdu. Práve tu dali jezuiti v roku 1751 z nie celkom jasných dôvodov postaviť súsošie Immaculaty (pravdepodobne aby vykorenili tradíciu Prešovských jatiek a protestantských martýrov). Väčšinu peňazí na stavbu (1 200 zlatých) odkázal v závete mešťan Ján Rudiger Feigenbuz, ďalšie darovali grófky Csákyová a Pethöová.

Pieskovcové súsošie Immaculaty v podobe trojdielneho podstavca so sochami štyroch svätcov – sv. Mikuláša, biskupa, sv. Jána Nepomuckého, sv. Štefana a sv. Františka Xaverského – je dielom košického sochára Jozefa Hartmanna. Dominantou diela je pozlátená socha Madony s dieťaťom, korunou a žezlom.

Počas bombardovania Prešova v roku 1944 sovietskymi lietadlami bola Immaculata značne poškodená. Reštaurovaná bola v roku 1967 a neskôr v rokoch 1995 – 1997.

 

Zdroj: www.gopresov.sk; Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Apartmány Kolégium0.09 km
Double Tiffany0.10 km
Hotel Carpe Diem****0.10 km
ALEX Restaurant & Pension0.16 km
Reštaurácia Šarišská chiža0.26 km
Apartmány Kolégium0.09 km
Hotel Carpe Diem****0.10 km
Bella Sicilia - Pension & Restaurant0.16 km
ALEX Restaurant & Pension0.16 km
Penzión Tavel0.27 km