00002342

Evanjelické kolégium

Neďaleko chrámu sv. Trojice v Prešove stojí budova jedného z najvýznamnejších školských ústavov a významná pamiatka na protestantské školstvo v našich kultúrnych dejinách. O založení Evanielického kolégia sa rozhodlo v r. 1665, pričom malo ísť o vyššiu evanjelickú školu, ktorá mala byť dôstojnou protiváhou jezuitskej univerzity v Trnave. Vďaka jej osobnostiam, ako aj moderným učebným metódam dosiahla škola zakrátko takú úroveň, že stavy plánovali jej premenu na evanjelickú univerzitu. Náhlym zvratom politického vývinu v krajine po Vešeléniho sprisahaní došlo však r. 1671 k násilnému prerušeniu tohto sľubného vývinu. Budovu obsadilo vojsko, o dva roky nato ju dostali jezuiti a zriadili si v nej svoju rezidenciu. Po obsadení Prešova cisárskym vojskom v decembri 1710 kapitulačné podmienky garantovali síce zachovanie kolégia, avšak kráľovná Eleonóra v nasledujúcom roku prikázala evanjelikom odísť a odovzdať budovu opäť jezuitom. Od r. 1785 prebiehala výučba v pôvodnej budove kolégia. Škola bola pôvodne gymnáziom, ktoré spravovali oba prešovské evanjelické zbory. V prvej polovici 19. stor. vyrástlo na jednu z najvýznamnejších vyšších škôl v celom Uhorsku, s kurzom práva a teológie vo vyšších ročníkoch. Po vzniku Česko-Slovenska prestalo kolégium v predvojnovej podobe existovať. Ostalo iba osemtriedne gymnázium, ktoré si udržalo tradične vysokú úroveň. Budova starého kolégia sa r. 1950 stala majetkom štátu. V roku 1992 sa stala v zmysle reštitúcií opäť majetkom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Pôvodná budova bola trojkrídlovou renesančnou stavbou s dvorom uprostred, uzavretá na južnej strane múrom so vstupnou bránou. Nad poschodím s radom renesančných okien sa týčil vysoký atikový múr s typickou štítkovou atikou. V r. 1724 celú budovu barokovo upravili. Celý komplex, spolu s budovou starej mestskej školy, obohnali murovanou ohradou. Táto bola, spolu s inými menšími úpravami, odstránená r. 1823. Radikálna prestavba kolégia prebiehala v r. 1867-1887 pod vedením architekta K. Benkóa a celá budova upravená v novorenesančnom duchu. Najkrajšou miestnosťou spomedzi interiérov je aula, kde sú umiestnené historické fondy kolegiálnej knižnice. V roku 1908 bol na severozáp. nároží postavený pomník obetiam Caraffovho krvavého súdu z r. 1687 spolu s pamätnou tabuľou s menami popravených. Pri tomto pomníku sa r. 1995 počas svojej návštevy Prešova poklonil pamiatke prešovských mučeníkov pápež Ján Pavol II. Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.73 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.17 km
Hotel Dukla Prešov0.73 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh9.23 km
Horský hotel Javorná17.16 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.17 km
Ranč Zaľubova25.34 km