00002342

Evanjelické kolégium

Neďaleko Kostola Sv. Trojice v Prešove stojí budova jedného z najvýznamnejších školských ústavov a významná pamiatka na protestantské školstvo v našich kultúrnych dejinách – Evanjelické kolégium. 

O založení kolégia sa rozhodlo v roku 1665. Malo ísť o vyššiu evanjelickú školu, ktorá mala byť dôstojnou protiváhou jezuitskej univerzity v Trnave. Vďaka jej osobnostiam, ako aj moderným učebným metódam dosiahla škola zakrátko takú úroveň, že stavy plánovali jej premenu na evanjelickú univerzitu.

Po Vešeléniho sprisahaní a náhlom zvrate politického vývinu v krajine však v roku 1671 došlo k násilnému prerušeniu tohto sľubného postupu. Budovu obsadilo vojsko a o dva roky nato ju dostali jezuiti a zriadili si v nej svoju rezidenciu. Po obsadení Prešova cisárskym vojskom v decembri 1710 síce kapitulačné podmienky garantovali zachovanie kolégia, avšak kráľovná Eleonóra v nasledujúcom roku prikázala evanjelikom odísť a budovu odovzdať opäť jezuitom.

Evanjelické kolégium v Prešove vyrástlo v prvej polovici 19. storočia na jednu z najvýznamnejších vyšších škôl v celom Uhorsku, a to s kurzom práva a teológie vo vyšších ročníkoch. Po vzniku Česko-Slovenska prestalo kolégium v predvojnovej podobe existovať. Ostalo iba osemtriedne gymnázium, ktoré si udržalo tradične vysokú úroveň.

Budova starého kolégia sa v roku 1950 stala majetkom štátu. Majetkom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa stala opäť v roku 1992 v zmysle reštitúcií.

 

Architektúra:

Pôvodná budova bola trojkrídlovou renesančnou stavbou s dvorom uprostred, uzavretá na južnej strane múrom so vstupnou bránou. Nad poschodím s radom renesančných okien sa týčil vysoký atikový múr s typickou štítkovou atikou. V roku 1724 celú budovu barokovo upravili. Celý komplex, spolu s budovou starej mestskej školy, obohnali murovanou ohradou. Tá bola spolu s inými menšími úpravami odstránená v roku 1823.

Evanjelické kolégium prešlo radikálnou prestavbou v rokoch 1867 – 1887 pod vedením architekta K. Benkóa. Celá budova bola vtedy upravená v novorenesančnom duchu.

Najkrajšou miestnosťou spomedzi interiérov je aula, kde sú umiestnené historické fondy kolegiálnej knižnice.

 

V roku 1908 bol na severozápadnom nároží postavený pomník obetiam Caraffovho krvavého súdu z roku 1687 spolu s pamätnou tabuľou s menami popravených. Pri tomto pomníku sa v roku 1995 počas svojej návštevy Prešova poklonil pamiatke prešovských mučeníkov pápež Ján Pavol II.

 

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5

 

POZRI TIEŽ:

Prešov

Metropolou severovýchodného Slovenska, ktoré v sebe skrýva jedinečnosť a kultúrnu zmes Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Rusínov, je PREŠOV, mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou.

Šarišský hrad

Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.73 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.17 km
Hotel Dukla Prešov0.73 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh9.23 km
Horský hotel Javorná17.16 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.17 km
Ranč Zaľubova25.34 km