Po stopách 1. a 2. svetovej vojny

Praktické info: 2-dňový produkt CR

Lokalita: Svidník – Dukla

Odporúčaný spôsob dopravy: automobil, autobus

Popis produktu: 

Vydajte sa po stopách 1. a 2. svetovej vojny. Počas cesty budete mať možnosť navštíviť unikáte miesta Severovýchodu Prešovského kraja. Ten je jedným z mála regiónov súčasnej Slovenskej republiky (SR), kde prebiehali vojenské operácie počas 1. svetovej vojny. Boj o Karpaty sa sústredil aj na územie jeho krajného severovýchodu. V ťažkých prírodných podmienkach tu položili životy stovky vojakov znepriatelených strán (Slováci, Česi, Nemci, Rakúšania, Maďari, Rusi, Ukrajinci). Táto oblasť sa stala miestom utrpenia aj o 30 rokov neskôr, keď tu prebiehala Karpatsko-duklianska operácia – jedna z najťažších vojenských operácií v horskom teréne počas 2. svetovej vojny. Počas dvoch dní budete mať možnosť navštíviť miesta bojov, kde sa nachádzajú pamätníky, pietne miesta, bunkre, pozorovateľne, bojová technika, vojenské cintoríny, ako aj pamiatky UNESCO. 

Itinerár: 

1. deň

☑️ Svidník   

9.00 – 10.15 ➡️ Vojenské historické múzeum 

Nachádza sa vo Svidníku a dokumentuje kapitolu vojnových dejín. Sídli v budove, ktorá tvarom pripomína protitankovú mínu, keďže jeho expozícia podáva zaujímavé svedectvo o priebehu Karpatsko-duklianskej operácie z roku 1944. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina 

10.15 – 10.30 ➡️Vojnový cintorín Svidník II. 

Pietne miesto s veľkou kultúrnohistorickou hodnotou, ktoré pripomína obete 1. svetovej vojny. Odporúčaný čas na prehliadku: 15 minút                     

10.30 – 11.30 ➡️ Múzeum ukrajinskej kultúry – skanzen

Na ploche 11 ha sa Vám priblíži kultúrno-historický, politický a sociálny vývoj Rusínov – Ukrajincov na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Skanzen vo Svidníku. FOTO: Jano Štovka (MQEP) (c)

Obed 

13.00 – 14.00 ➡️  Galéria Dezidera Millyho 

Galéria je jednou z expozícií Múzea ukrajinskej kultúry,  ktorá predstavuje vývoj výtvarného umenia Rusínov – Ukrajincov od 16. storočia po súčasnosť. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

14.15 – 14:45 ➡️  Ladomirová - Gréckokatolícky  drevený Chrám sv. Michala Archanjela (UNESCO)

Tento výnimočný chrám bol postavený v roku 1742 bez jediného kovového klinca. Patrí medzi najreprezentatívnejšie chrámy východného obradu na Slovenskej strane Karpát a je zapísaný v zozname UNESCO. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

Ladomirova                                              

15.00 – 18.00 ➡️  Vodný svet Svidník

Po celom dni si môžete oddýchnu v modernom aquaparku a kúpalisku vo Svidníku. Nájdete tam vonkajšie aj vnútorné bazény i wellness centrum. Odporúčaný čas na prehliadku: 3 hodiny

Večera a ubytovanie Svidník – osobné voľno

2. deň                   

9.00 – 10.00 ➡️  Údolie smrti

Je súčasťou komplexu prírodného duklianskeho bojiska, ktoré sa nachádza medzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Údolie smrti_nadpis_foto: OOCR ŠariŠ - Bardejov

10.15 – 10.45 ☑️  Hunkovce

➡️  Vojnový cintorín  nemeckých vojakov v Hunkovciach pochádza z čias 2. svetovej vojny. Je tu pochovaných takmer 3 100 nemeckých vojakov, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Odporúčaný čas na prehliadku: 15 minút

➡️  Gréckokatolícky Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky

Chrám je národnou kultúrnou pamiatkou, bol postavený koncom 18. storočia a rekonštruovaný po 2. svetovej vojne. Niektoré vzácne ikony z chrámu sú uložené v Šarišskom múzeu v Bardejove. Odporúčaný čas na prehliadku: 15 minút

11.00 – 12.00 ➡️  Duklianske bojisko        

Súčasťou Duklianskeho bojiska je aj Pamätník čs. armádneho zboru ako symbol vzdania holdu padlým vojakom. Prehliadka celého areálu vám ponúka možnosť priamo sa dotýkať vystavených zbraní, vchádzať do bunkrov, prechádzať sa na miestach, ktoré si vyžiadali životy tisíce vojakov. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Obed

13.30 – 14.00 ➡️  Vyhliadková veža           

V priestore Duklianskeho priesmyku máte možnosť navštíviť vyhliadkovú vežu, z ktorej sa vám naskytne panoramatický výhľad na slovensko-poľské pomedzie, na ktorom sa odohrávali bojové operácie Karpatsko-duklianskej operácie. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

29 Vyhliadková veža na Dukle

14.15 – 15.15 ➡️  Dukla poľské mesto Dukla sa nachádza približne 17 km od Duklianskeho priesmyku, ktorý tvorí hranicu medzi Slovenskom a Poľskom. Návšteva mesta vám ponúka množstvo kultúrno-historických zaujímavostí. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina          

15.45 – 17.00 ➡️  Zyndranowa

Navštívte obec, ktorá je už oddávna domovom etnika Lemkov, ktorých kultúra sa líši od iných etnických skupín žijúcich v Karpatoch. Práve tieto charakteristické črty zachytáva Múzeum lemkovskej kultúry, v ktorom sa nachádza etnograficko-historická expozícia a artefakty pripomínajúce bojové operácie na Dukle počas 2. svetovej vojny. Odporúčaný čas na prehliadku: 1,15 hodiny 

Večera a návrat

Mapa s brožúrou

Zdroje informácii

Projekt „Karpatské dobrodružstvá - nové cezhraničné produkty cestovného ruchu“ č. INT/EK/PO/1/II/B/0157 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Body výletu

Vojenské historické múzeum vo Svidníku

Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku

Vojnový cintorín Svidník II. (Vyšný Svidník)

Vojnový cintorín Svidník II. patrí medzi veľké cintoríny v okrese Svidník. Nachádza sa iba niekoľko desiatok metrov od monumentálneho sovietskeho pamä...

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť.

Galéria Dezidera Millyho

Galéria Dezidera Millyho je súčasťou Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Bola sprístupnená v r. 1983. Nachádza sa v barokovom kaštieli z 18. stor. Predstavuje vývoj ľudového a

Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)

Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.

Aquaruthenia Svidník

Aquaruthenia Svidník - zábava a relax v kraji pod Duklou Celoročný areál s parametrami AQUAPARKU ponúka široké možnosti na trávenie voľného času po celý rok . Návštevníkom je k

Vojenské bunkre

Poddukliansky región je úzko spätý s kultúrou a históriou Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. Silné stopy tu zanechala vojnová história, ktorej sa v re...

Vojnový cintorín v Hunkovciach

Vojnový cintorín nemeckých vojakov v Hunkovciach pochádza z čias 2. sv. vojny. Je tu pochovaných takmer 3 100 nemeckých vojakov, ktorí zahynuli počas ...

Drevený chrám, Hunkovce

Neveľký drevený chrám v Hunkovciach bol postavený koncom 18. stor. uprostred cintorína. Tento malý chrám bol dostačujúci pre vtedajší počet obyvateľov. Je zasvätený Ochrane

Duklianske bojisko a pamätník na Dukle

Pamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944.

Vyhliadková veža na Dukle

Horný Šariš je turisticky vyhľadávanou lokalitou s množstvom kultúrnych a prírodných krás, ale aj rozhľadní. Jednou z nich je vyhliadková veža na Dukle. Vyhliadková veža nie je

Dukla - PL

Poľské mesto Dukla sa nachádza približne 17 km od Duklianskeho priesmyku, ktorý tvorí hranicu medzi Slovenskom a Poľskom. Návšteva mesta ponúka množst...

Zyndranowa

Obec Zyndranowa je už oddávna domovom etnika Lemkov, ktorých kultúra sa líši od iných etnických skupín žijúcich v Karpatoch. Práve tieto charakteristi...