Šariš ľuďom opäť podporí projekty rozvíjajúce turizmus

Šariš ľuďom opäť podporí projekty rozvíjajúce turizmus

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou Pivovaru Šariš vyhlasujú ďalší ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 16 000 €. Grantový program podporí projekty podporujúce rozvoj turizmu a revitalizáciu turistických atraktivít v Prešovskom kraji.

Grantový program 2018/2019 je zameraný na Regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré:
a) podporujú udržateľnosť a kvalitu cestovného ruchu a regionálnu jedinečnosť, a tým aj ekonomickú prosperitu regiónu alebo
b) prispievajú k revitalizácii turistických atraktivít, ktoré sú významnými symbolmi regiónu


Prihlasovanie projektov začína 3. apríla 2018 a potrvá do 20. mája 2018 podľa pokynov v Štatúte grantového programu. 15 000 € bude regrantovaných na základe výberu grantovej komisie, 1 000 € získa projekt, ktorý zvíťazí vo verejnom hlasovaní vybraných projektov na stránke www.sarisludom.sk. 

Projekty, ktoré získajú grantový príspevok, vyberie grantová komisia programu Šariš ľuďom, zložená zo zástupcov Pivovaru Šariš, členov správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš a lokálnych odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja. Víťazné projekty budú schválené Správnou radou Komunitnej nadácie Veľký Šariš. Víťazné grantové projekty budú zverejnené do 30. 6. 2018 na www.sarisludom.sk.

O príspevok môžu požiadať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a neivestičné fondy.

Podmienkou je realizácia verejnoprospešných projektov na území Prešovského kraja do 30. augusta 2019 zameraných na osoby staršie ako 18 rokov.

 

Zameranie 5. ročníka grantového programu Šariš ľuďom:

Regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré:

  • podporujú udržateľnosť a kvalitu cestovného ruchu a regionálnu jedinečnosť, a tým aj ekonomickú prosperitu regiónu
  • prispievajú k revitalizácii turistických atraktivít, ktoré sú významnými symbolmi regiónu

Príkladmi podporovaných projektov môžu byť:

  • rekonštrukcia kultúrneho dedičstva
  • revitalizácia prírodného prostredia
  • starostlivosť o regionálnu jedinečnosť.
  • rekonštrukcia alebo vybudovanie nových cyklotrás a rozvoj služieb v oblasti cykloturistiky

Všetky informácie a podrobnosti: www.komunitna-velkysaris.sk/saris-ludom-20182019/ 

Pozri tiež:

Podporené projekty Šariš  ľuďom v predošlom ročníku

Originálne folklórne plechovky Šariš aj na našich podujatiach

Kalendárium podujatí Prešovský kraj 2018

Návštevnosť v Prešovskom kraji opäť rástla

http://www.severovychod.sk/aktuality/pozrite-si-nadherny-videospot-presovskeho-kraja/