Cyklotrasa EuroVelo 11 naberá stále viac reálne kontúry

Cyklotrasa EuroVelo 11 naberá stále viac reálne kontúry

Súčasťou medzinárodnej cyklistickej komunikácie EuroVelo 11, ktorá vedie cez Prešovský kraj, sú aj dve lávky ponad rieku Poprad spájajúce Slovensko a Poľsko. Ich výstavba medzi obcami Legnava – Milik a Andrzejowka – Malý Lipník pokračuje podľa plánu a čoskoro budú slúžiť svojmu účelu. Na lávke spájajúcej Legnavu a Milik sa finalizujú posledné úpravy, výstavba lávky Andrzejowka – Malý Lipník vstúpila do poslednej fázy. Súčasťou projektu sú aj dve cykloodpočívadlá, ktoré vzniknú v obci Andrzejowka a Milik.

 Lávka Legnava – Milik Zdroj: www.muszyna.pl
Lávka Legnava – Milik Zdro...

Cyklotrasa tak bude prechádzať striedavo poľskou a slovenskou stranou hranice: Muszyna – Zapopradzie – štátna hranica – Legnava (lávka) Milik – Andrzejówka (lávka) Malý Lipník – Sulín – Zavodie – Medzibrodie – Mníšek nad Popradom a napojí sa na úsek cyklotrasy EV 11 smerom na Nový Sacz.

 Lávka Legnava – Milik Zdroj: www.muszyna.pl
Lávka Legnava – Milik Zdro...

Úsek spájajúci údolie Popradu a krajské mesto Prešov v dĺžke takmer 72 km bude značený po jestvujúcich trasách a cestách s nízkou intenzitou premávky a tiež po novovznikajúcich úsekoch EuroVelo 11 (napr. aktuálne budovaný úsek EV 11 Veľký Šariš – Sabinov). 

 Lávka Andrzejowka – Malý Lipník Zdroj: www.muszyna.pl
Lávka Andrzejowka – Malý...

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programuInterreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú 3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

interreg

Pozri tiež: