Fotografická súťaž Choď a foť 2019

Fotografická súťaž Choď a foť 2019

Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 7. ročník fotografickej súťaže Choď a foť.

Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Obľúbená súťaž každý rok vrcholí vernisážou a putovnou výstavou finálových fotografií. O víťazoch rozhodne odborná porota, ktorej bude opäť predsedať známy fotograf Jano Štovka (MQEP).

GRAND PRIX - 199. Karina Kaľatová - Ďakujem Pane BožeGRAND PRIX súťaže Choď & foť 2018: Karin Kaľatová – Ďakujem, Pane Bože

Fotografie je možné zasielať do 15. októbra 2019 na chodafot@severovychod.sk. Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území Prešovského kraja.

Súťažné kategórie:

1. Black & white

2. Kultúra, tradície a história

3. Príroda

4. Šport, športové aktivity

 GRAND PRIX 2017: Peter Olekšák – Konfrontácia (pohorie Branisko)
GRAND PRIX 2017: Peter Olekš...
 

Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať  max. 5 fotografií. O víťazoch v štyroch kategóriách rozhodne odborná porota. Svojho favorita vyberú i fanúšikovia Severovýchodu Slovenska na Facebooku.

Na víťaza hlavnej ceny GRAND PRIX čaká skvelý víkendový Wellness pobyt na 2 noci s celodenným vstupom do wellness v Hoteli Zelená Lagúna ****, Domaša Dobrá. 

Cieľom fotosúťaže je propagovať zaujímavosti Prešovského kraja prostredníctvom fotografií a putovnej výstavy. Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja má za sebou už šesť ročníkov a záujem o ňu každoročne narastá. Finalisti a víťazi súťaže sa každoročne môžu tešiť aj zo spoločnej putovnej výstavy, ktorá tradične štartuje v Divadle Jonáša Záborského v Prešove a putuje po Slovensku i do zahraničia.

Máš rád fotografovanie? A máš rád severovýchod Slovenska? Ak si na tieto dve otázky odpovedal áno, máme pre Teba odkaz: CHOĎ a FOŤ! 

Najkrajšie fotografie Prešovského kraja 2018  

Víťazné zábery fotosúťaže Choď a foť 2018

PRAVIDLÁ FOTOSÚŤAŽE Choď a foť 2019:

1. Organizátorom súťaže je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.
2. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi.
3. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.
4. Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu.
5. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi.
6. Do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 5 fotografií.
7. Súťaž sa vyhlasuje v štyroch kategóriách: 1. Príroda, 2. Kultúra, tradície a história, 3. Šport a športové aktivity, 4. Black & white.
8. Fotografie vo všetkých kategóriách musia byť zhotovené výlučne na území Prešovského kraja do 15. 10. 2019.
10. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 15. októbra 2019 do 23:59 hod. elektronicky na e-mail: chodafot@severovychod.sk (prípadne cez úložisko). Fotografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne alebo poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
11. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:
 – meno a priezvisko autora,
 – vek autora,
 – miesto bydliska autora, kontakt (mail, tel. číslo),
 – názov fotografie,
 – popis k fotografii – miesto a dátum vzniku,
 – názov príslušnej súťažnej kategórie,                                                                                           

12. Po zaslaní fotografií na mailovú adresu chodafot@severovychod.sk, bude autorovi fotografií doručený mail s formulárom, v ktorom potvrdí súhlas s Pravidlami súťaže a s ochranou osobných údajov (GDPR). V prípade zaslania fotografií z jednej mailovej adresy viac krát, príde autorovi na jeho mailovú adresu potvrdenie súhlasu s Pravidlami súťaže a s ochranou osobných údajov (GDPR) iba raz.                                                                                                              

13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie.
14. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebook profile KOCR Severovýchod Slovenska.                       

15. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže a spoluorganizátorovi súťaže – Prešovskému samosprávnemu kraju súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.
16. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

 

POZRI TIEŽ:

Fotografie Prešovského kraja na putovnej výstave

Výber najkrajších fotografií Prešovského kraja, ktoré zaslali fotografi do súťaže Choď a foť 2018, môže verejnosť obdivovať na putovnej výstave. 

Pravidlá súťaže Choď a foť 2019

Ochrana osobných údajov GDPR - fotosúťaž Choď a foť 2019

Tagy