Fotografická súťaž Choď a foť 2020 aj s 2 novými kategóriami

Fotografická súťaž Choď a foť 2020 aj s 2 novými kategóriami

Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila už 8. ročník fotografickej súťaže Choď a foť.

Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Obľúbená súťaž každý rok vrcholí vernisážou a putovnou výstavou finálových fotografií. O víťazoch rozhodne odborná porota, ktorej bude opäť predsedať známy fotograf Jano Štovka (MQEP).

 Cena predsedu poroty 2019: Lucia Petrušová – Zamrznuté Štrbské Pleso v opare
Cena predsedu poroty 2019: Lu...
 

Fotografie je možné zasielať do 15. októbra 2020 na chodafot@severovychod.sk. Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území Prešovského kraja.

Súťažné kategórie:

  1. Príroda
  2. Kultúra, tradície a história
  3. Šport a voľnočasové aktivity
  4. Black & white
  5. Človek a kraj (portréty, zaujímavé fotografie zo života bežných obyvateľov kraja)
  6. Architektúra (fotografie stavieb - interiér, exteriér)

Nové kategórie

Fotografická súťaž Choď a foť sa každoročne teší čoraz väčšej obľube o čom svedčí aj fakt, že počet prihlásených snímok je rok od roku vyšší. KOCR Severovýchod Slovenska sa snaží urobiť súťaž ešte atraktívnejšou pre verejnosť. Novinkou v 8. ročníku preto budú dve nové kategórie Človek a kraj Architektúra. V rámci prvej spomínanej kategórie budú môcť fotografi posielať snímky ľudí zachytávajúce ich každodennú činnosť, prácu, relax a pod. Hlavnou podmienkou stále ostáva, aby fotografia vznikla na území Prešovského kraja. V druhej novej kategórií sa naskytá možnosť zachytiť jedinečné architektonické pamiatky, budovy či domy vyskytujúce sa tiež na území Prešovského kraja. 

 GRAND PRIX 2019: Marián Kuric – Mesačnou cestou
GRAND PRIX 2019: Marián Kuri...
 

Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 6 fotografií. O víťazoch v šiestich kategóriách rozhodne odborná porota. Svojho favorita vyberú i fanúšikovia Severovýchodu Slovenska na Facebooku.

Cieľom fotosúťaže je propagovať zaujímavosti Prešovského kraja prostredníctvom fotografií a putovnej výstavy. Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja má za sebou už šesť ročníkov a záujem o ňu každoročne narastá. Finalisti a víťazi súťaže sa každoročne môžu tešiť aj zo spoločnej putovnej výstavy, ktorá tradične štartuje v Divadle Jonáša Záborského v Prešove a putuje po Slovensku i do zahraničia.

Máš rád fotografovanie? A máš rád severovýchod Slovenska? Ak si na tieto dve otázky odpovedal áno, máme pre Teba odkaz: CHOĎ a FOŤ! 

PRAVIDLÁ FOTOSÚŤAŽE Choď a foť 2020:

1. Organizátorom súťaže je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.
2. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi.
3. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.
4. Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu.
5. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi.
6. Do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 6 fotografií.
7. Súťaž sa vyhlasuje v šiestich kategóriách: 1. Príroda, 2. Kultúra, tradície a história, 3. Šport a športové aktivity, 4. Black & white, 5. Človek, 6. Architektúra
8. Fotografie vo všetkých kategóriách musia byť zhotovené výlučne na území Prešovského kraja do 15. 10. 2020.
10. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 15. októbra 2020 do 23:59 hod. elektronicky na e-mail: chodafot@severovychod.sk (prípadne cez úložisko). Fotografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne alebo poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
11. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:
 – meno a priezvisko autora,
 – vek autora,
 – miesto bydliska autora, kontakt (mail, tel. číslo),
 – názov fotografie,
 – popis k fotografii – miesto a dátum vzniku,
 – názov príslušnej súťažnej kategórie,                                                                                           

12. Po zaslaní fotografií na mailovú adresu chodafot@severovychod.sk, bude autorovi fotografií doručený mail s formulárom, v ktorom potvrdí súhlas s Pravidlami súťaže a s ochranou osobných údajov (GDPR). V prípade zaslania fotografií z jednej mailovej adresy viac krát, príde autorovi na jeho mailovú adresu potvrdenie súhlasu s Pravidlami súťaže a s ochranou osobných údajov (GDPR) iba raz.                                                                                                              

13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie.
14. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebook profile KOCR Severovýchod Slovenska.                       

15. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže a spoluorganizátorovi súťaže – Prešovskému samosprávnemu kraju súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.
16. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

SVS---chod-a-fot-2020---WEB 

POZRI TIEŽ:

Pravidla-sutaze-chod-a-fot-2020.pdf

Ochrana-osobnych-udajov-gdpr-fotosutaz-chod-a-fot-2020.pdf

Tagy