Hľadáme najkrajšie zábery Prešovského kraja

Hľadáme najkrajšie zábery Prešovského kraja

Užili ste si leto v Prešovskom kraji a zvečnili ste svoje zážitky na fotografiách? Neváhajte a podeľte sa s nimi prostredníctvom súťaže Choď a foť  2017. Fotografie finalistov súťaže sa znova dočkajú aj vlastnej putovnej výstavy.

 

Rozkvitnuté lúky, hory a malebné doliny v plnej kráse, historické pamiatky zaliate slnkom, voľné chvíle vo vode či rozmanitosť kultúrnych podujatí. Leto v Prešovskom kraji je priam stvorené na fotografovanie. Ak máte krásne zábery z Prešovského kraja aj vy vo svojom archíve, prihláste ich do fotografickej súťaže. Vítané sú, samozrejme, fotografie zo všetkých ročných období.

Piaty ročník fotografickej súťaže Choď a foť pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Spoločným motívom súťažných fotografií sú krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Do 15. októbra 2017 môžu amatérski i profesionálni fotografi zasielať svoje fotografie v štyroch súťažných kategóriách:

Príroda Kultúra, tradície a história Šport Black&white.  

Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území Prešovského kraja.

%C5%A0ari%C5%A1sk%C3%A9-Medzihorie-N%C3%B3rbert-Lyocsa-web.jpg Šarišské Medzihorie – autor: Nórbert Lyocsa. (2. miesto v kat. Príroda)

 

O víťazoch v šty­roch kategóriách roz­hodne odborná porota, ktorej bude opäť predsedať známy fotograf Jano Štovka. Svojho favorita vyberú i fanúšikovia Severovýchodu Slovenska na Facebooku. Autori finálových fotografií sa môžu opäť tešiť na putovnú výstavu, ktorá odštartuje vernisážou v Divadle Jonáša Záborského v Prešove v novembri 2017.

Hlavným cieľom súťaže je podpora domáceho cestovného ruchu, prezentácia krás Prešovského kraja a zvyšovanie návštevnosti atraktivít v Prešovskom kraji.

Aktuálnu putovnú výstavu s finálovými fotografiami z roku 2016 môžete počas letných mesiacov vidieť v unikátnom Kostole sv. Štefana Kráľa na brehu Domaše v Novej Kelči. Práve fotografia tohto kostolíka získala v minulom ročníku súťaže najvyšší počet hlasov od verejnosti. Autorom fotografie je Matúš Vavrek, v súťaži získal s fotografiou aj druhé miesto v hodnotení odbornej poroty v kategórii Kultúra, tradície a história. Počas letnej turistickej sezóny je kostol prístupný denne od 15.00 do 17.00 h.

Vitazna-fotografia-hlasovania-verejnosti-Kel%C4%8Da-Mat%C3%BA%C5%A1-Vavrek-autor-Zdroj-KOCR-Severov%C3%BDchod-Slovenska-ok.jpg Kelča. Víťazná fotografia hlasovania verejnosti a 2. miesto v kategórii Kultúra, tradície a história.. Autor: Matúš Vavrek

 

Fotografie z predošlých ročníkov prezentovali krásy Prešovského kraja nielen v mnohých slovenských mestách, ale aj v Bruseli či českom Kroměříži.

Kalendár Objavuj Prešovský kraj zostavený z finálových fotografií patrí už dva roky za sebou k najkrajším nástenným kalendárom Slovenska. V roku 2016 získal prvé miesto a v roku 2017 druhé miesto v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska – regióny, ktorú každoročne organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.

Objavuj-Pre%C5%A1ovsky-kraj_kalendar_2017_titulka.jpg Fotografia na obálke kalendára: Lovci svetla – autor: Ľuboš Balažovič (1. miesto v kategórii Black & white 2016)

 

Pozri si:

Finalisti súťaže Choď a foť 2016

Najkrajšie fotografie kraja v roku 2016

Vernisáž Choď a foť 2016

Jano Štovka: Najfotogenickejší kraj na Slovensku? Prešovský kraj!

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE Choď a foť 2017:

Organizátorom súťaže je krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil. Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu.  Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi. Do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 5 fotografií. Súťaž sa vyhlasuje v štyroch kategóriách: 1. Príroda, 2. Kultúra, tradície a história, 3. Šport a športové aktivity, 4. Black & white. Fotografia musí byť nasnímaná na území Prešovského kraja do 15. októbra 2017. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 15. októbra 2017 do 23:59 hod. Súťažné fotografie je potrebné poslať elektronicky na e-mail: marketing@severovychod.sk (prípadne cez úložisko). Fo­tografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne alebo poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:

– meno a priezvisko autora,

– vek autora

– adresa autora,

– názov fotografie,     

– popis k fotografii – miesto a dátum vzniku,

– názov príslušnej súťažnej kategórie.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebook profile KOCR Severovýchod Slovenska. Zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže a spoluorganizátorovi súťaže – Prešovskému samosprávnemu kraju súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.
Starec-a-hora-Marian-Kuric-web.jpgGRAND PRIX 2016: Starec a hora – autor: Marian Kuric

 

Fotografia na titulke: Stojac oproti tej nádhere – autor: Marek Piš (finalista súťaže Choď a foť 2016, kat. Príroda)

TOP výlety:

Všetky výlety